ENCONTRO GALAICO PORTUGUÉS DE AVOGACÍA E DEREITO

Avogados_Novos
4 Xuño, 2018

CARTEL

O venres 22 de xuño de 2018, organizamos conxuntamente cos compañeiros da Orde de Advogados de Povoa de Varzim, un Encontro para compartir coñecementos, experiencias e dudas sobre a lexislación de diversos aspectos aquí e no país veciño.

En concreto, a primeira mesa está dedicada a ter unha idea xeral sobre os tribunais existentes e a competencia de cada un deles a un lado e outro da fronteira.

Nunha segunda mesa, falaremos dos distintos aspectos que afectan ao exercicio da nosa profesión aquí e en Portugal, así como os costes do proceso e os axentes intervinientes no mesmo nun territorio e outro.

Xa pola tarde, coñeceremos unha comparativa dos instrumentos de pago mais habituais no tráfico mercantil así como dás vías de reclamación existentes para facer fronte a morosidade.

E por último, non podía faltar a mesa dedicada a unha materia moi recurrente e transversal como é a situación legal dos traballadores transfronterizos.

O Encontro pretende ser unha experiencia enriquecedora, así como unha oportunidade de coñecer a compañeiros do outro lado da fronteira e mostrar a beleza da nosa cidade.

O PREZO é de 10€. Os que desexen xantar no restaurante do Museo haberán de pagar ademais 20€.

O ingreso deberá facerse na conta seguinet: ES28 0075 8903 4406 0050 2913 (Concepto: Encontro) e o xustificante de pago mais os datos personais deberán remitirse ao correo merchi@icavigo.org

Debido ao aforo do sitio, as PRAZAS SON LIMITADAS polo que se estades interesados facede a inscripción canto antes.

TRIPTICO GALEGO

TRIPTICO GALEGO PORTADA

#19A- MOBILIZACIÓN EN DEFENSA DA XUSTIZA E APROFESIÓN DE AVOGADO

Avogados_Novos
12 Abril, 2018

19A VIGO GALLEGO-001 19Adocumentovigogalegopdf-001 19Adocumentovigogalegopdf-002 19Adocumentovigogalegopdf-003 19Adocumentovigogalegopdf-004

8M COMUNICADO

Avogados_Novos
8 Marzo, 2018

IMG_1098

No día de hoxe, xoves 8 de marzo de 2018, desde a Agrupación de Avogados Novos de Vigo queremos manifestar o noso compromiso coa igualdade entre homes e mulleres e a total repulsa a calquera tipo de discriminación directa ou indirecta, grande ou pequena, visible ou invisible, e que teña a súa orixe no sexo ou xénero dunha persoa.

Por iso, facemos nosas as reivindicacións que neste día sinalado se están a facer desde as diversas organizacións feministas. Este apoio, ademais, non é soamente formal ou teórico, senón que o noso colectivo estará presente na manifestación convocada para as 20:00 horas cunha pancarta coa seguinte lenda: “A Avogacía Nova é feminista. Non ás violencias machistas”.

Así mesmo, queremos aproveitar este día para denunciar que no exercicio da avogacía as mulleres tamén sofren situacións de discriminación sinxelamente polo feito de ser muller. E así o demostra o estudo realizado por Metroscopia para o Consejo de la Abogacía Española (CGAE), no que se conclúe que “la situación actual en términos de igualdad de género dista mucho aún de ser la situación ideal”.

Segundo este estudio, estas actuacións discriminatorias revélanse tanto no trato recibido no seu exercicio profesional, como tamén nas dificultades de acceso aos postos de responsabilidades ou nas retribucións do seu traballo.

Como resposta a esta situación, desde Avogados Novos de Vigo, e conxuntamente con as Agrupacións de Avogados Novos de Santiago e Ourense, organizamos I Encontro de Mulleres Profesionais do Sector Xurídico, que terá lugar mañá venres 9 de marzo. Este evento, de carácter eminentemente divulgativo, ten por obxecto debater sobre a situación das mulleres profesionais nos diversos ámbitos do Dereito, dende a Universidade ata o exercicio profesional e pasando pola xudicatura, intentando acadar respostas, solucións e aportar propostas para acabar dunha vez por todas coa discriminación das mulleres tamén no eido profesional.

Avogados Novos de Vigo

Vigo, 8 de marzo de 2018

 

ENCONTRO DE MULLERES PROFESIONAIS NO SECTOR XURÍDICO

Avogados_Novos
16 Febreiro, 2018

MUJERES PORTADA FACE (1)-001

Fruto da colaboración entre as Agrupacións de Avogados Novos de Ourense, Vigo e Santiago de Compostela, xurdiu a celebración de este encontro que pretende impulsar un debate crítico sobre a situación da muller profesional no eido xurídico. O obxectivo é buscar resposta a cuestións tales como as seguintes:

¿Qué obstáculos atopan as profesionais do sector xurídico únicamente por ser muller?
¿Podemos falar dun liderazgo femenino no sector xurídico? ¿Qué significa?
¿Existe o techo de cristal para as mulleres no sector xurídico profesional? ¿Cales son, no seu caso, as razóns que o explican? ¿Cales poden ser as solucións?
¿Cales son os motivos de discriminación para as mulleres porfesionais do sector xurídico? ¿Cales son as consecuencias concretas nas que se manifestan?
¿Existen respostas legais á situación da muller profesional no sector xurídico? En su caso, ¿cales son? ¿Son suficientes? ¿Qué demandas existen?

MUJERES-Triptico-PORTADA-TODOS-LOS-LOGOS-001MUJERES Tríptico 2-001

 

A inscripción é gratuita, mais quen desexe asistir ao almorzo deberá satisfacer o prezo do menu (25€) e indicalo así na solicitude de inscripción adxuntando o xustificante de pago.

Se queres podes inscribirte agora mesmo completando o seguinte formulario:


INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CUOTAS COLEGIALES EN TODOS LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE ESPAÑA

Avogados_Novos
3 Novembro, 2017

Download (PDF, 247KB)

Download (XLS, 51KB)

COMUNICADO SOBRE LOS RETRASOS EN EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TURNO DE OFICIO

Avogados_Novos
5 Outubro, 2017

“La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

De este modo establece el artículo 119 de la Constitución Española el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita para todos aquellos que no dispongan de los medios económicos suficientes para defender sus derechos ante los Órganos del Poder Judicial.

Este derecho, íntimamente relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución Española, se desarrolla en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que en su artículo 6 establece que el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita comprende, entre otros, el asesoramiento y orientación, la asistencia a detenidos o presos y la defensa en procedimientos judiciales, prestados de forma gratuita por abogados colegiados.

Así pues, se garantiza que el beneficiario de justicia gratuita, a pesar de  su carencia de medios económicos, pueda ejercer con plenas garantías su derecho de defensa, mediante la asistencia letrada de un abogado del turno de oficio que, previamente, habrá de superar unos requisitos de acceso, establecidos en la Orden Ministerial de 3 de junio de 1993, lo que garantiza que aquellos abogados que, voluntariamente, prestan sus servicios a los beneficiarios de justicia gratuita, lo hacen con la mayor profesionalidad y diligencia.

La labor de estos abogados de oficio, unos 45.300 según el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española, se ve remunerada, en consecuencia, por el Estado, o por las Comunidades Autónomas en el caso de aquellas a las que se les hubiese cedido competencias en materia de Justicia. Esta remuneración consiste en una indemnización por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, tal y como establece el artículo 40 de la citada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En el caso de Galicia, donde en el año 2016 se han tramitado 28.456 expedientes de justicia gratuita, (de los cuales, 6.095 solo en Vigo, tramitados por los 683 abogados adscritos al Turno de Oficio en esta ciudad)[1], con fecha de 24 de septiembre de 2003 la Xunta de Galicia y el Consejo de la Abogacía Gallega firmaron un acuerdo para establecer el baremo de la compensación económica de la asistencia jurídica gratuita de estos profesionales, con un ámbito temporal limitado, por lo que durante el año 2008 se debería negociar y, en su caso, aprobar un nuevo acuerdo para los próximos años. Por diversas circunstancias no fue posible alcanzar en el ámbito negocial ese nuevo acuerdo, y tras las obligadas conversaciones con el Consejo de la Abogacía Gallega, ambas instituciones acordaron la prórroga del baremo establecido en el acuerdo del año 2003. Recientemente, esta prórroga ha vuelto a ser renovada, mediante Orden de 30 de marzo de 2017.

Lo anterior evidencia la paupérrima situación en que se encuentran los abogados del turno de oficio. Profesionales que, tras superar los requisitos que se le exigen para el acceso al citado turno, de manera voluntaria deciden prestar sus servicios a aquellos ciudadanos que, por su carencia de medios, no pueden permitirse el acceso a la justicia con las garantías necesarias para hacer valer sus derechos. Todo ello a cambio de unas remuneraciones ancladas en el tiempo, pertenecientes, en el caso de Galicia, a módulos del año 2003. Pero, por si ello no fuese suficiente, los abogados del turno de oficio deben soportar además los constantes retrasos en el abono de la indemnización por sus servicios. Retraso que se ha convertido en la tónica dominante, con una media de seis meses de espera desde la justificación de la llevanza de un asunto hasta el abono de sus correspondientes honorarios por parte de la Xunta de Galicia.

Por establecer una comparativa, en el año 2016 se ordenaron los pagos en fecha 14 de marzo, 13 de junio, 1 de septiembre y 13 de diciembre respectivamente, siempre en retribución de asuntos cuya documentación justificativa del cobro se entregó dos trimestres antes. En el presente año, de momento solo se han ordenado dos pagos, en fechas 16 de marzo y 22 de junio. El que debería haberse hecho efectivo a principios del mes de septiembre a día de la fecha aún no se ha producido, sin que ni desde el Colegio de Abogados ni desde la Xunta de Galicia se haya ofrecido ningún tipo de explicación, adeudando por tanto en la actualidad a los Letrados y Letradas del Turno de Oficio hasta seis meses de trabajo.

Esta situación es especialmente sangrante teniendo en cuenta que las retribuciones del Turno de Oficio son tan exiguas que más que de retribución propiamente dicha, tienen un carácter meramente indemnizatorio para el Letrado o Letrada que, por si ello no fuese suficiente, tiene que prestar sus servicios con la constante y total incertidumbre de cuándo va a ser indemnizado.

Es por este motivo que, desde Avogados Novos queremos denunciar y dar visibilidad a esta situación, que se ha agravado e intensificado en los últimos tiempos, de manera que los retrasos en el pago de los honorarios cada vez son mayores. Muchos de los miembros de esta Agrupación prestan voluntariamente sus servicios, a través del turno de oficio, a quienes, por carecer de medios para acceder a la justicia, los necesitan y solicitan, de forma abnegada y profesional, con la misma diligencia de siempre, aun a sabiendas de que la indemnización por sus servicios tardará meses en llegar.

[1] Según el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española

Autores:
Valdemar Álvarez González
Jana Calero Fernández 

PROBLEMÁTICA EN TORNO AL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA PRESTADO POR LOS LETRADOS DEL ICA DE VIGO EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER NÚM. 1 DE VIGO

Avogados_Novos
14 Setembro, 2017

Con fecha 16 de junio de 2016 la Xunta de la Agrupación de Avogados Novos de Vigo envió un correo electrónico a la Xunta de Goberno del Colegio de Abogados de Vigo expresando el desconcierto por el cambio repentino en el sistema de organización de las guardias de asistencia a los detenidos/investigados en violencia sobre la mujer, así como las de asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer. En dicho comunicado se puso de manifiesto que el referido cambio perjudicaba la agenda de muchos compañeros/as que ya sabían desde noviembre de 2015 cuales eras sus guardias de asistencia a los detenidos hasta agosto de 2016 y desde marzo de 2016 cuales eran las que les correspondían de asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer  hasta diciembre de dicho año, por lo que se sugirió a la Xunta de Goberno del Colegio que los cambios debían producirse, en buena lógica, al finalizar las guardias fijadas de antemano, comunicándose las nuevas listas de guardia con suficiente antelación, tal y como se contempla en la tercera de las normas sobre el funcionamiento de los servicios de asistencia a los detenidos o investigados en violencia sobre la mujer e asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer aprobadas por la Xunta de Goberno del Colegio de Abogados de Vigo el día 31 de mayo de 2016.

A los pocos días, concretamente el 22 de junio de 2016, la Decana del Colegio de Abogados de Vigo procedió a responder al correo enviado transmitiendo a la Xunta de la Agrupación de Avogados Novos de Vigo el malestar de la Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. de Vigo por la forma en la que se venía prestando el servicio de asistencia letrada, tanto para las víctimas como para los detenidos e investigados, quejándose principalmente de la “no disponibilidad” por parte de su Juzgado de letrados que atendiesen el referido servicio con guardia presencial, como se viene haciendo con el servicio de asistencia de asistencia jurídica al detenido o preso. Por otro lado, la Decana nos hizo partícipes del traslado a la Magistrada de la queja constante de los compañeros que intervienen en su Juzgado en relación a los excesivos tiempos de espera entre diligencias durante los que se les exige permanecer en las dependencias del Juzgado.

A la vista de las quejas de una y otra parte, entendió que para resolver la situación la prestación del servicio de asistencia a los detenidos/investigados en violencia sobre la mujer, así como las de asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer debía realizarse mediante el sistema de guardia presencial; si bien en ningún momento explicó el porqué de la urgencia en implantar dicho sistema, tan sólo señaló que “no se podía demorar más”. Por ello, desde la Agrupación de Avogados Novos de Vigo entendemos que no se han dado las explicaciones lógicas de dicho cambio, debiendo reiterarse la petición a la Xunta de Goberno del Colegio de Abogados de Vigo a fin de que de las razones detalladas que llevaron a la misma a adoptar tal medida de manera tan repentina.

Por otro lado, respecto a la queja formulada por la Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Vigo entendemos que la misma carece de fundamento toda vez que en el anterior sistema disponía de dos letrados de guardia al día para la asistencia a los detenidos/investigados en violencia sobre la mujer y otros dos para la asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer, con sendas listas de emergencia. Así en numerosas ocasiones los letrados que asistían a los detenidos por violencia sobre la mujer en los centros de detención iban posteriormente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, teniendo que esperar allí hasta que su cliente fuese trasladado. En este sentido y a modo de ejemplo, si un letrado asistía a un detenido por la tarde en un centro de detención, ya lo citaban allí para acudir al día siguiente a la sede judicial, y si lo asistía a primera hora de la mañana, iba posteriormente al Juzgado donde tenía que esperar un tiempo nada desdeñable hasta que su cliente pasase a declarar ante la Juez. Por tanto, el letrado siempre estaba a disposición del Juzgado, ya que no se le permitía marcharse del mismo mientras no se practicasen las diligencias acordadas.

-De este modo, uno de los problemas fundamentales de funcionamiento del Turno de Violencia sobre la Mujer estriba en la absoluta falta de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Juzgado, así como en el caótico sistema de citaciones. Como arriba se ha expuesto, en numerosas ocasiones el Letrado o Letrada de guardia asiste por la tarde a detenidos en comisaría, donde normalmente, tras tomar declaración al investigado si es el caso, se procederá a su citación a fin de que asista al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al día siguiente. Y esto en el mejor de los casos, ya que en el turno de asistencia a víctimas, en idéntica situación (asistencia en dependencias policiales, en este caso asesoramiento previo a la interposición de denuncia), en la inmensa mayoría de ocasiones ni siquiera se cita a la denunciante a una hora concreta en el momento en que se produce la asistencia letrada, ya que previamente es necesario localizar al denunciado y practicar las diligencias que se estimen oportunas. Así, lo que ocurre por lo general es que al finalizar la práctica de dichas diligencias la policía contacta con la víctima, casi siempre por vía telefónica, para indicarle en qué momento deberá comparecer ante el Juzgado, mediando casi siempre un margen de escasas horas entre dicha comunicación verbal y el propio señalamiento, dejando además en manos de la denunciante localizar al Letrado o Letrada que la asistió para que acuda con ella al Juzgado. Además, no es infrecuente  encontrarse con que se ha citado a varias personas a la misma hora(ignoramos de quién es el problema en este caso, si del juzgado, de comisaría o simplemente de una coordinación deficiente entre ambos), pudiendo entrar antes o después según el criterio de su Sª, independientemente de la hora de llegada.  Esto, agrava el problema, ya que estas citaciones simultáneas se solapan con las posteriores, lo que aumenta considerablemente el tiempo de espera.

Las consecuencias más directamente perjudiciales para el Letrado y para la adecuada realización de su labor son dos: La imposible planificación de la jornada, no solo de la guardia sino de los días posteriores a la misma, y las interminables horas de espera, que suponen el tener que estar en el Juzgado desde primera hora de la mañana hasta que por fin llega el momento de entrar en sala, sin ser posible además ausentarse de las dependencias judiciales (lo que permitiría por ejemplo aprovechar esas horas muertas para hacer otro tipo de gestiones).

No son pocos los compañeros que han intentado sin éxito que los funcionarios de este Juzgado les avisen por vía telefónica cuando les vaya a tocar entrar, limitándose éstos, ante tal solicitud, a manifestar que los letrados están obligados a esperar allí hasta ser llamados. Ahora que se ha implantado el sistema de guardias presenciales, entendemos que durante la jornada correspondiente es deber del abogado de guardia estar presente, pero el de la espera no es un problema que únicamente se circunscriba a las guardias.

Es también habitual que cuando en una mañana se tramita un gran número de denuncias, se acuerde la suspensión de todos los demás señalamientos fijados para ese día (testificales, vistas de procedimientos de familia, etc.), con el consiguiente perjuicio tanto para el justiciable, que ha tenido que acudir al Juzgado -muchas veces dentro de su horario laboral- como para el Letrado, que sin estar de guardia esa jornada se ve obligado a asistir y esperar un nada desdeñable número de horas hasta que se acuerda la suspensión por la saturación del Juzgado.

Entendemos que se trata de un Juzgado de “guardia permanente”  y que por tanto es tremendamente dificultosa la planificación, que dependerá del número de denuncias, detenidos etc. que se hayan producido en cada jornada, pero consideramos que este aspecto también se puede gestionar mejor, ya que a primera hora de la mañana el Juzgado ya está en disposición de saber el volumen de asuntos penales urgentes que tiene que tramitar, y por tanto de poder decidir si acuerda o no la suspensión de los demás señalamientos.

Otro aspecto que hace que el número de horas de espera aumente considerablemente es el hecho de que cuando el abogado o abogada finaliza su labor, y únicamente queda pendiente la notificación al justiciable de la resolución que corresponda (Sentencia, Auto de archivo, paso a Diligencias  Previas…),  el criterio del Juzgado es que el Letrado espere a que le sea notificada dicha resolución a su cliente, la cual es confeccionada en el momento por su Sª y por  tanto, como es lógico, muchas veces tarda un tiempo considerable en estar lista para ser notificada. Estas resoluciones normalmente solo las firma el cliente, por lo que es innecesaria la presencia del Letrado; sin embargo el criterio que se sigue en este Juzgado  es no sellar el Anexo del Turno de Oficio hasta que al justiciable no se le notifica la última resolución, de forma que para poder justificar nuestra actuación nos vemos obligados a esperar  hasta este momento, aún cuando no queda ninguna otra gestión que realizar.

Si bien el mayor hándicap para los Letrados y Letradas del turno de Violencia sobre la Mujer es el dilatado tiempo de espera, existen otros no menos importantes a los que debemos hacer mención.

En muchas ocasiones nos hemos encontrado que, en casos de quebrantamientos de órdenes de protección, que se tramitan ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, desde dependencias policiales se contacta con Letrados del turno ordinario de asistencia al detenido o preso, cuando correspondería su llevanza al compañero que está de guardia en el turno de violencia. Entendemos que debe delimitarse mejor el ámbito de actuación de los Letrados de cada turno en estos supuestos, puesto que no todos los quebrantamientos son tramitados en el Juzgado de Instrucción, y aunque así fuese, en los casos en los que se está quebrantando una condena previa en materia de violencia de género, debería hacerse cargo el abogado o abogada que esté de guardia en ese turno específico.

Por otra parte, quisiéramos llamar la atención sobre el deficiente estado de las instalaciones y su inadecuación para la tramitación de asuntos tan delicados como son los de Violencia sobre la Mujer. Así, la sala de espera de investigados y la de víctimas son contiguas, fácilmente accesibles entre sí, ya que están completamente carentes de vigilancia y muchas veces con las puertas abiertas. Esto tiene la consecuencia nada deseable de que no haya una separación adecuada entre las partes, que en supuestos de violencia de género es especialmente necesaria, ya que en muchos casos nos encontramos con que hay previamente establecida una medida de alejamiento entre ambas.

A mayor abundamiento, en dichas salas suele haber un gran número de víctimas/investigados, lo que hace imposible mantener una entrevista privada entre abogado y cliente, mermando los derechos básicos del justiciable. Esto tendría fácil solución si se habilitase una pequeña dependencia donde poder entrevistarse privadamente.

También consideramos que debería habilitarse un espacio en el Juzgado donde poder permanecer los Letrados durante el servicio de guardia, ya que normalmente estamos en los pasillos, ya que por norma general tenemos que esperar en los pasillos de las dependencias judiciales.

Hacemos nuestra la reivindicación de la Magistrada titular de este Juzgado, en el sentido de que consideramos imprescindible la creación de otra sala de Violencia sobre la Mujer que descargue de trabajo el Juzgado Nº 1, por el gran volumen de asuntos a tramitar y la imposibilidad de planificación al estar “de guardia” todas las semanas del año. Sin embargo, y por todo lo ya expuesto, entendemos que, si bien esto agilizaría muchísimo los trámites y reduciría considerablemente los interminables tiempos de espera, no sería la única solución, ya que existe un problema endémico de organización interna y de coordinación con otros organismos (como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Creemos que las posibles soluciones a los problemas surgidos en el sistema de funcionamiento del Turno de Violencia sobre la Mujer, pasarían por mejorar el sistema de comunicación entre las referidas FCSE y el Juzgado, así como el sistema de citaciones, a fin de evitar que se solapen entre sí. También podría establecerse de un sistema estandarizado de contacto con el Letrado, de modo que no tenga que estar horas y horas esperando en dependencias judiciales sin poder hacer ninguna gestión que pase por ausentarse del Juzgado.

Por todo lo expuesto, consideramos que las medidas que se han ido proponiendo a lo largo de este informe, además de su fácil implantación, mejorarían la dinámica de trabajo de todos los agentes que intervenimos en este Juzgado, sin olvidar, como ya se ha dicho, lo necesaria que se hace en la actualidad la creación de un segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Vigo para abarcar adecuadamente entre los dos todos los asuntos que se tramitan sobre esta materia.

Autores del informe:

Carlos González Reverter

Jana Calero Fernández

CONCLUSIONES III CONGRESO DE PRIMAVERA

Avogados_Novos
11 Xullo, 2017

Nuestro colaborador Pablo Míguez ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros sus conclusiones sobre el III Congreso de Primavera:

 

CONCLUSIONES III CONGRESO DE PRIMAVERA-page-001 CONCLUSIONES III CONGRESO DE PRIMAVERA-page-002 CONCLUSIONES III CONGRESO DE PRIMAVERA-page-003 CONCLUSIONES III CONGRESO DE PRIMAVERA-page-004 CONCLUSIONES III CONGRESO DE PRIMAVERA-page-005

IIICdP: TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PONENTES

Avogados_Novos
26 Abril, 2017

 

orcar leon

OSCAR LEÓN

Abogado en ejercicio desde 1986, con amplia experiencia en asesoramiento jurídico de empresas y en derecho procesal (litigios). Especializado en derecho urbanístico e inmobiliario y con amplia experiencia en las habilidades profesionales del abogado y gestión y organización de despachos profesionales. Escritor de nueve libros con ARANZADI y articulista. También es Docente en los Master Superiores de la Abogacía de las Universidades Pablo Olavide y Universidad Internacional de la Rioja. 

Es titular del Blog Manual Interno de Gestión (legaltoday, Aranzadi), en el que, entre otros temas, suele escribir sobre habilidades profesionales que van desde la oratoria, fidelización, litigación, gestión de despacho, etc. Puedes verlo aquí: http://oscarleon.es/presentacion-del-blog/

En el III Congreso de Primavera desarrollará un TALLER PRÁCTICO SOBRE “TECNICAS Y ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MATERIA DE HONORARIOS PROFESIONALES”

(Se entregarán formularios a los asistentes)

1.- Los Honorarios Profesionales
1.1.- Introducción.
1.2.- Principios en materia de honorarios.
1.3.- Finalidad e importancia.
1.4.- Algunas consideraciones conceptuales.
1.5.- Regulación actual en materia de honorarios.
2.- Sistemas de minutación aplicados por los abogados.
2.1.- Introducción.
2.2.- Sistema de tarifación horaria
2.3.-Sistema de Honorarios fijos.
2.4.- La iguala de servicios profesionales.
2.5.- El sistema de minutación en función del resultado.
3.- La provisión de fondos (el precio como estrategia)
3.1.- Introducción.
3.2.- La importancia de solicitar la provisión de fondos.
3.3- La provisión de fondos y la forma de cobrar los honorarios.
4.- La hoja de encargo.
4.1.- Concepto y regulación.
4.2.- La forma de la hoja de encargo.
4.3.- La hoja de encargo y el presupuesto.
4.4.- Examen práctico del contenido de la hoja de encargo.
5.- La gestión preventiva de incidencias en materia de honorarios profesionales
5.1.- Introducción.
5.2.- Tratamiento de los Fondos Ajenos.
5.3.- La rendición de cuentas y su fundamento.
5.4.- La rendición de cuentas de fondos de clientes.
5.5.- La rendición de cuentas de provisiones de clientes.
5.6.- Algunas cuestiones deontológicas de las provisiones de fondos.
5.7.- La retención de documentos.
5.8.- El reparto de los honorarios profesionales.

 

 

jorge_morell_ramos

JORGE MORELL

“Legal Tech, el nuevo paradigma del sector legal”

Jorge Morell Ramos, licenciado en Derecho por la UIB, especializado en Derecho de Internet para la Empresa por la UOC-UIB y Master en Contratación Pública por Deusto. Encabezo el proyecto Términos y Condiciones en sus diferentes áreas: Servicios Jurídicos, Blog y Legal LAB.

Términos y Condiciones ganó el premio a mejor blog jurídico en España durante 2015 y el premio a mejor proyecto de difusión legal en España durante 2016 de acuerdo a la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Ha aparecido en medios de comunicación como El Confidencial, El País, IB3 TV, Tech Crunch, Cadena SER Mallorca, AtresMedia o ElDiario.es, entre otros. Nuestro Legal LAB ha sido citado por el Legal Design LAB de la Universidad de Stanford, en EE.UU.

El equipo de “skunk works legales” de Términos y Condiciones lo integran Bárbara Román Méndez y José Manuel Sendín Rodríguez, desde NoLegalTech.

Colaboran o han colaborado con el Blog: Bartolomé Morell Ramos (ilustraciones), Daniel Tena Barroso (posts), David Palou Mulet (posts) y Miquel Tomàs Homs (ilustraciones); con el Legal LAB: Alberto de Rodrigo (Boletín de TyC).

Allende los mares, colaboramos con nuestros colegas argentinos Bildenlex Abogados.

 

 

marc gerico

MARC GERICÓ

“Fusiones entre pequeños despachos y claves estratégicas para pequeños y medianos despachos”

Gericó Associates es una consultora de marketing jurídico, comunicación y desarrollo de negocio para el sector legal, que diseña e implementa planes estratégicos a la medida de cada cliente, con el objetivo fundamental de captar y fidelizar clientes. Las mejores armas de la firma son la innovación, la apuesta por la excelencia, nuestra implantación en los mercados clave nacionales, nuestros aliados internacionales, nuestro equipo y nuestra independencia. En definitiva, somos el departamento de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio idóneo para complementar a los despachos de abogados.

 

 

diego alonso

DIEGO ALONSO ASENSIO

“Procesos creativos en la creación de modelos de negocio jurídicos”

Socio Fundador de Marketingnize, actualmente es Director de Proyectos de Consultoría en el Sector Jurídico sobre Procesos, Desarrollo de Negocio e Innovación.

Diego es Experto en Marketing con estudios en Dirección de Marketing por el Chartered Institute of Marketing de Reino Unido, Master en Comercio Internacional por ESIC y MBA por EAE en Administración y Dirección de Empresas.

Cuenta con una dilata experiencia en desarrollo de negocio, marketing y comercio internacional. Ha trabajado en Nueva York como consultor en comercio internacional para PYMES españolas y en Canadá en la implantación de la planta de producción y marca de Industria Gastronómica Cascajares.

Además, ha desarrollado labor comercial y promocional en diferentes sectores industriales como “trade Marketer” de diversas marcas, organizando ferias internacionales en Nueva York, Orlando, Miami, Las Vegas, Paris, Holanda,… entre otros países.

Como consultor anteriormente ha desarrollado proyectos en organización de empresas y reingeniería de procesos en empresas como ALSA, Compass Group, Endesa o Beniplast – Benitex.

Dentro de su faceta formativa ha participado como ponente en diversas universidades y escuelas de negocio, como la Universidad de Valladolid, el IE Law School, la UPC de Barcelona o el Campus de Google en Madrid. Así mismo, es colaborador habitual como ponente en diversos colegios de Abogados en toda la geografía española.

Colabora como autor en diversos blogs y publicaciones del sector jurídico (Law & Trends, El Derecho) y en el propio blog corporativo de Marketingnize.

 

 

Jorge-Calín

JORGE CALIN

Jorge comienza a estudiar periodismo en el año 2.008 en la UCM. No conforme con una carrera, dos años después decide introducirse en el mundo jurídico y empieza a compaginarlo con la carrera de Derecho en la UNED.

Durante su etapa de formación como periodista empezó a conocer el mundo de los medios de comunicación en la emisora de radio Onda Cero, dónde colaboró como redactor y locutor, y el año siguiente ya escribía sobre economía y finanzas en la versión digital del diario El Mundo.

Desde finales del año 2.013 es miembro de ACIJUR (Asociación de Comunicadores e Informadores jurídicos), organización que agrupa a periodistas dedicados a la información jurídica tanto en medios informativos como en departamentos de comunicación.

En el año 2.014 comenzó a estudiar marketing y redes sociales en la Escuela de Marketing y Community Manager AulaCM, dónde realizó cursos sobre Community Management y gestión de WordPress.

Actualmente se encarga de adaptar los contenidos de los abogados al formato online, traduciendo del “abogadés” a idioma humano, haciendo atractivos los textos para las personas y para Google. Colabora con la gestión de las redes sociales, los blogs y los mensajes de los despachos aportando sus conocimientos de comunicador jurídico basándose en su formación como periodista especializado.

Si quieres conocer más sobre su historia profesional puedes encontrarlo en LinkedIn.

III CONGRESO DE PRIMAVERA

Avogados_Novos
24 Abril, 2017
CARTEL
CARTEL

IIICdP Tríptico-page-001

Estamos orgullosos de presentarvos o programa definitivo do Congreso de Primavera, que xa vai pola 3ª Edición! E para celebralo, como podedes comprobar no programa, quixemos traer a un cadro de persoal de auténtico luxo.

 

Como sempre, o obxectivo fundamental do Congreso de Primavera é fomentar o debate nunha temática, como é a innovación no sector legal, novedosa e non abordada anteriormente na Comunidade Autónoma de Galicia. O fin derradeiro é situar a Vigo como cidade de referencia neste tipo de eventos profesionais de índole xurídica.

Este ano, ademais, tedes a oportunidade de seguir o Congreso por streaming, gracias ao noso colaborador Councilbox.

Podedes facer xa a vosa inscripción, o prazo termina o XOVES 25 DE MAIO DO 2017.

Toda a información AQUÍ