AVOGADOS NOVOS VIGO

   

A Agrupación de Avogados Novos está integrada no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo e desenvolve a súa actividade sen ánimo de lucro e cunha estructura orgánica e fins propios.

Para ser membro da Agrupación é preciso estar colexiado no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, xa sexa como exercente ou como non exercente e ter menos de corenta anos ou menos de dez anos ininterrompidos de colexiación.

DESEXO FORMAR PARTE DA AGRUPACIÓN DE AVOGADOS NOVOS DE VIGO

 

Comments are closed !