ESTRUCTURA

 

ASAMBLEA

  • A Asamblea será a encargada de marcar os principios rectores de funcionamiento.
  • Asimesmo, tanto os grupos de traballo como as Comisións Permanentes deberán presentar á Asamblea unha memoria das actividad realizadas.

 

XUNTA DIRECTIVA

  • Ten como función principal impulsar a actividade da Agrupación, motivando ós seus membros, velando polos seus intereses e procurando atender ós mesmos. 
  • Para mais información pincha aquí.

 

GRUPOS DE TRABALLO E COMISIÓNS PERMANENTES

  • Os grupos de traballo crearanse para desenrolar un ou varios proxectos previamente aprobados pola Asamblea. Podes ver os que hai actualmente aquí.
  • También poden existir Comisións Permanentes. Actualmente, a única existente é a de Dereitos Humanos. Podes ver os proxectos que están en marcha aquí.

 

 

 

Comments are closed !