INFORME LEI SEGUNDA OPORTUNIDADE

Avogados_Novos
12 Maio, 2015

   Co gallo da recente publicacion do Real Decreto-lei 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidade, reducción de carga financieira e outras medidas de orde social, a agrupación de Avogados Novos de Vigo ven de crear un grupo de traballo formado por compañeiros da agrupación especialistas en Dereito Concursal, Hipotecario e Fiscal-Tributario co obxectivo de facer un informe xurídico sobre o contido da tamén chamada “Lei de segunda oportunidade” asi como da súa incidencia sobre as modificacións lexislativas as que afecta. O informe que presentamos a continuación estructúrase nas seguintes partes:

1.- Resumo dos obxectivos e principios inspiradores da devandita lei.
2.- Modificacións operadas na Lei Concursal; o acordo extrajudicial de pagos, a figura do mediador concursal e o beneficio de exoneración de pagos.
3.- Modificacións en materia hipotecaria.
4.- Modificacións en materia fiscal e tributaria: cambios normativos en IRPF e IS.
5.- Derogación das tasas xudiciais para as personas físicas en todas as ordenes xurisdicionais e instancias.
   Este documento pretende facer un resumo das principais reformas introducidas pola Lei de Segunda Oportunidade, co fin de aportar un instrumento de traballo que permita coñecer e comprender as principais novedades introducidas polo devandito Real Decreto-lei. Esperamos que vos sexa de utilidade.     DESCARGAR O INFORME
Grupo de traballo da Lei de segunda oportunidade