COMUNICADO SOBRE O PECHE DA PLATAFORMA DE LEXNET ABOGACÍA

Tras facer unha consulta aos nosos agrupados, dende Avogados Novos queremos facer as seguintes consideracións sobre o peche da plataforma Lexnet Abogacía acordado no pleno do CGAE celebrado o pasado 21 de outubro de 2016:

1º) En primeiro lugar, queremos sinalar a falta de información xeral sobre esta cuestión ata o punto de que había compañeiros que descoñecían esta decisión do CGAE, o que fixo que, na súa sorpresa, plantexaran múltiples cuestións que recollemos así mesmo neste comunicado e que trasladaremos tanto ao noso Colexio como ao CGAE.

2º) O descoñecemento e a falta de información, de feito, foi a tónica xeral neste proceso que algúns calificaron incluso de “kafkiano” e que se remonta ata a decisión primeira de crear unha plataforma propia para a avogacía sen ter en conta os custes que a creación da mesma e o seu mantemento suporía para toda a nosa comunidade profesional.

Á vista da situación actual e dos motivos alegados polo CGAE para pechar Lexnet Abogacía, estimamos necesario depurar responsabilidades.

Neste senso, preguntaremos ao noso Colexio e ao CGAE:

 1. ¿Canto custou a creación de Lexnet Abogacía?
 2. ¿Qué presuposto se fixo para o seu mantemento?
 3. ¿Non se tivo en conta entón a tardanza na homologación polo Ministerio de Xustiza das novas funcionalidades de Lexnet Abogacía? ¿Foi obxecto de negociación este punto no seu momento?
 4. ¿A quén se lle encargou a realización dos traballos precisos para por en marcha a plataforma? ¿Cal foi o protocolo a seguir para esta designación?
 5. ¿Vanse depurar responsabilidades?

Así mesmo, seguindo a proposta dun compañeiro, solicítase a creación dunha Comisión de investigación independente para determinar as responsabilidades oportunas.

 

3º) No que respecta ao proceso mesmo para a toma dunha decisión tan relevante para a avogacía, dada a inversión realizada tanto no plano económico como de tempo e esforzo, cabe apuntar que o mesmo foi absolutamente irregular, pois esta cuestión non estaba prevista na orde do día do pleno do CGAE no que se adoptou o acordo referido. De feito, no pleno CGAE que se vai celebrar este xoves 24 de novembro vai incluída unha nova votación na orde do día sobre este mesmo asunto. Pero ademais das irregularidades referidas, hai que engadir que a decisión se xustifica nun informe de IBM, o cal non foi facilitado -nin previa ni simultaneamente- aos membros do CGAE que ían participar na votación (sen sabelo eles, xa que non foi anunciada así na orde do día).

Segundo o exposto neste apartado, polo tanto, preguntaremos ao noso Colexio o seguinte:

 1. ¿Cal foi a postura da nosa Decana no pleno celebrado o pasado venres 21 de outubro de 2016?
 2. ¿Cal vai ser a postura no próximo pleno que se vai celebrar o xoves 24 de novembro de 2016?

 

4º) Dito o anterior, non obstante, para o caso de que se “renove” esta decisión no pleno do próximo xoves 24 de novembro, cabe plantexarse as seguintes preguntas:

 1. ¿Como e cando se van facer as negociacións para facer o “traspaso” da plataforma Lexnet Abogacía a plataforma Lexnet Xustiza?
 2. ¿Canto vai durar o proceso?
 3. ¿Vanse manter as prestacións de Lexnet Abogacía?
 4. ¿Pódese utilizar Lexnet Xusticia con Linux o Mac?
 5. ¿Que vai pasar coas notificacións recibidas e almacenadas polos usuarios en Lexnet Abogacía?
 6. ¿Como se vai solucionar o sistema de firma que Lexnet Abogacía tiña incorporado con Lexnet Xustiza?
 7. ¿Qué vai pasar coas outras funcionalidades da plataforma tecnológica do CGAE?

Todas estas cuestións trasladaranse así mesmo á nosa Decana para que as plantexe no Pleno do CGAE do xoves 24 de novembro de 2016, ou, no seu caso, para que as responda coa información da que dispoña.

Esperamos que as noticias que teñamos a partir de agora sobre esta cuestión sexan mais esclarecedoras do que foron ata o momento actual.

Comunicado: “Pola defensa dos dereitos humanos no C.P. A Lama. ”

Avogados_Novos
21 Abril, 2015

rolda de prensa 

 Avogados Novos de Vigo, fixo hoxe público o comunicado “Pola defensa dos dereitos humanos no C.P. A Lama. O caso de Javier Guerrero Carvajal”, asinado conxuntamente por diferentes organizacións de Dereitos Humanos e Sociais, tanto de ambito vigues, galego e estatal.

   A rolda de prensa realizouse no auditorio do Colexio de Avogados de Vigo, e na mesma interviron, Iolanda Ferreiro integrante de Esculca e avogada do Colexio de Ourense, Alba Rodriguez, amiga de Javier Guerreiro Carvajal, e por Avogados Novos de Vigo a compañeira Sheila Fernández Miguez, da Comisión de Dereitos Humanos.

   Con esta iniciativa desde a Comisión de Dereitos Humanos, pretendemos dar a coñecer a opinión pública a situación de vulneración de dereitos humanos que sucede no noso entorno profesional, e demandar da administración transparencia e efectivo respecto aos dereitos das persoas privadas de liberdade e ao noso traballo como avogadas e avogados. O caso de Javier Guerrero Carvajal é so un exemplo, un grao de area de unha problemática maior, como son as dilación nas resolución, a vulneración do Dereito a Tutela Xudicial Efectiva, a vulneración dos dereitos e garantías vinculadas as prestacións sanitarias, xunto con a falta de investigación nas denuncias por malos tratos e a opacidade da adminsitración penitenciaria que sofren todas as persoas privadas de liberdade.

   O comunicado ben con o respaldo do mundo xurídico e dos Dereitos Humanos, contando con a sinatura de Esculca, observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades, Xustiza e Sociedade de Galicia, Observatori del Sistema penal i els Drest Humans, Comité de defensa dos Presos Concepción Areal, Salhaketa, Imán, Oficina de Dereitos Sociais de Coia (ODS) e da Coordinadora Estatal para a prevención e denuncia da tortura, integrada por 45 organizacións de dereitos humanos de ambito estatal.

 COMUNICADO.

Resumen anteproyecto LOPJ

Avogados_Novos
8 Abril, 2014

A nosa Asociación se opón frontalmente ó Anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial presentada polo Ministro Gallardón.

Nos opoñemos ó control sobre a Xustiza e o ataque á independencia xudicial que supón o mencionado Anteproxecto.

Non toleraremos que a Xustiza se afaste máis dos cidadáns, eliminando o partido xudicial de Vigo.

Avogados Novos  Vigo se movilizará contra a LOPX xunto coas forzas sociais, políticas, sindicais e empresariais de Vigo.

Os dejamos un resumen del Anteproyecto, realizado por nuestro compañero VALDEMAR ÁLVAREZ

 

Comunicado Avogados Novos contra los hechos acaecidos en la playa del Tarajal.

Avogados_Novos
21 Febreiro, 2014

   Desde la Asociación de Avogados Novos consideramos de especial importancia poner en conocimiento de nuestros compañeros, y de la ciudadanía en general, la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por diversas ONGs, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, a raíz de los duros acontecimientos sufridos en la frontera de Ceuta con Marruecos el pasado día 6 de febrero, que se saldó con el fallecimiento en el mar de 15 inmigrantes subsaharianos que intentaban cruzar la frontera entre ambos países. Entendemos que, tras los últimos pronunciamientos oficiales efectuados tanto por el gobierno como por las administraciones públicas implicadas, la declaración de los hechos relatados por testigos presenciales recogida en esta denuncia permite obtener una visión más completa de lo que realmente sucedió.

   Así mismo mostramos nuestra máxima preocupación, en nuestra condición de juristas, por las actuaciones efectuadas por los máximos órganos representativos tanto de la Guardia Civil como del Ministerio de Interior que, lejos de proponer una rigurosa e independiente investigación que permita dilucidar la existencia, o no, de responsabilidades y el modo real en el que se desenvolvieron los hechos en ese aciago día, realizaron una defensa a ultranza y con claro desprecio a la averiguación de la realidad material, sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegando a señalar, expresamente, que la Dirección General de la Guardia Civil se querellaría contra las ONGs que trabajan en la defensa de los derechos de inmigrantes que criticaran la actuación de este cuerpo. Es una realidad conocida por todos que la versión oficial ha variado en diferentes ocasiones hasta la fecha; señalando en un inicio que no se utilizaron pelotas de goma ni botes de humo en el mar (dejando constancia el propio representante de la guardia civil que dicha práctica habría resultado inhumana) para posteriormente reconocer que sí que se utilizó dicho material pero con el único objetivo de marcar una línea imaginaria entre ambas fronteras, lo que se contradice con los testimonios de los inmigrantes supervivientes, todo ello sumado a que las propias Instituciones de la Unión Europea han requerido al gobierno de España diversa información ante los indicios existentes de que se haya producido una grave violación de derechos humanos.
Continue reading Comunicado Avogados Novos contra los hechos acaecidos en la playa del Tarajal.

SENTENCIA DEL PRESTIGE.

Avogados_Novos
13 Novembro, 2013

NOTA DE PRENSA SENTENCIA PRESTIGE

 • La Audiencia Provincial de A Coruña condena al capitán a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
 • Absuelve a los tres acusados de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos.

    13/11/2013. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido absolver a Apostolos Ioannis Mangouras, Nikolaos Argyropoulos y José Luis López-Sors González de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños por los que habían sido acusados por el hundimiento del buque Prestige, ocurrido el 19 de noviembre de 2002.

    La Sala —formada por Juan Luis Pía Iglesias (presidente), Salvador Sanz Crego y María Dolores Fernández Galiño— absuelve también a Nikolaos Argyropoulos del delito de desobediencia por el que también venía acusado, con expresa declaración de oficio de dos terceras partes de las costas procesales.

    La Audiencia sí condena a Apostolos Ioannis Mangouras, como autor criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad previsto y penado en el art. 556 en relación con el art. 550 del Código Penal, a la pena de 9 meses de prisión y al pago de la restante tercera parte de las costas procesales, con abono del tiempo ya sufrido de privación de libertad por esta causa.

Fundamentos de derecho de la sentencia

   La sentencia sostiene que “nadie sabe con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige, pero nadie puede negar el fallo estructural, ni pudo demostrar en el juicio dónde se produjo exactamente ni por qué razón”.

Continue reading SENTENCIA DEL PRESTIGE.

Un Juzgado Mercantil anula ocho cláusulas abusivas del billete de vuelo con Ryanair

Avogados_Novos
27 Outubro, 2013

    El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha dictado una sentencia el 30 de septiembre por la que anula ocho cláusulas abusivas del contrato de transporte aéreo de la compañía Ryanair con los consumidores, como es el cobro de 40 euros por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto.

   El magistrado del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid, Javier García Marrero, resuelve  el juicio verbal instado por la Organización de Consumidores y Usuarios contra Ryanair Limited en una acción colectiva de cesación de las condiciones generales de la contratación de dicha compañía.

   El magistrado García Marrero falla que hay ocho condiciones generales de la contratación de la compañía aérea que son abusivas, conforme a la jurisprudencia sentada por la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base de que el consumidor se encuentra en situación de inferioridad respecto al profesional.

     La sentencia detalla la doctrina y la jurisprudencia que aplica en cada cláusula que resuelve como abusiva y anula las siguientes condiciones generales del contrato de transporte de Ryanair: Continue reading Un Juzgado Mercantil anula ocho cláusulas abusivas del billete de vuelo con Ryanair

LA SALA AUDIENCIA NACIONAL.AVALA LA DECISIÓN DE UN COLEGIO QUE ACCEDIÓ AL TELÉFONO MÓVIL DE UN ALUMNO SIN SU AUTORIZACIÓN

Avogados_Novos
7 Outubro, 2013

 

 • El menor mostró un vídeo de contenido sexual a un compañera
 • El contenido del móvil es de carácter personal y requiere del consentimiento del propietario, que en el caso de un menor son sus padres
 • La Sala considera que la misión educativa del colegio “no solo puede calificarse de misión de interés público sino, más aún, de verdadero servicio público”

Madrid, 4 de octubre de 2013.- La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión de un colegio de Madrid de acceder al teléfono móvil de un alumno, de 12 años, que había mostrado un vídeo de contenido sexual a una compañera.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera confirman la decisión de la Agencia de Protección de Datos que rechazó incoar un expediente sancionador contra el colegio y que había sido solicitado por el padre del menor.

Los hechos que motivaron este recurso se remontan al mes de noviembre de 2011, cuando el director del centro escolar accedió, acompañado por el informático del colegio, y en presencia del menor, al contenido del móvil tras la denuncia de una compañera que aseguraba que le había mostrado vídeos de contenido sexual. Continue reading LA SALA AUDIENCIA NACIONAL.AVALA LA DECISIÓN DE UN COLEGIO QUE ACCEDIÓ AL TELÉFONO MÓVIL DE UN ALUMNO SIN SU AUTORIZACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA DEL TJUE

Avogados_Novos
3 Outubro, 2013

Sentencia en el asunto C‑32/12

Soledad Duarte Hueros / Autociba, S.A., Automóviles Citroën España, S.A.

La normativa procesal española no garantiza la efectividad de la Directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo

Incumbe a los órganos jurisdiccionales españoles hacer todo lo que sea de su competencia para garantizar a los consumidores el alto nivel de protección que persigue la Directiva

Os dejamos el comunicado de prensa (descargar)

[gigya src=”https://app.box.com/embed/lo6tk5upn2n0kc7.swf” width=”466″ height=”400″ wmode=”opaque” type=”application/x-shockwave-flash” allowFullScreen=”true” ” width=”666″ height=”400″flashvars]

Avogados novos en contra de la utilización de dependencias de NCG para la celebración de mesa rendonda sobre preferentes y subordinadas

Avogados_Novos
4 Xullo, 2013

La Agrupación de Avogados Novos de Vigo, a través de este comunicado, pone en conocimiento de la ciudadanía su apoyo a la celebración y organización por parte del Colegio de Abogados de Vigo de una mesa redonda la tarde del 4 de julio, sobre las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, al entender que es imperativo en aras de la seguridad jurídica ante el aluvión de pleitos y reclamaciones que se están produciendo y se producirán, derivados de este conflicto. Sin embargo, no podemos dejar de mostrar nuestro profundo desacuerdo con el lugar escogido para la celebración de esta mesa redonda, la sala de conferencias del Centro Cultural de NCG.

Esta Agrupación solicitó al Colegio de abogados, con fecha de 2 de julio, que se cambiara la sede por razones obvias.Aunque inicialmente se nos informo de que se estaba trabajando en sedes alternativas, finalmente la mesa se celebrará redonda en esa desafortunada sede.

Avogados Novos considera un error, así como una grave falta de sensibilidad hacia los miles de vigueses afectados por estos productos bancarios, la celebración de la mesa redonda en la sala de conferencias del Centro Cultural de NCG, entidad responsable de causar un gran sufrimiento a decenas de miles de ahorradores gallegos.