avogados novos

APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL NUEVO BAREMO DE TRÁFICO: INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES

SUMARIO: 1.- Introducción; 2.- Principios rectores; 3.- Lesiones Temporales. Traumatismos menores en columna vertebral; 4.- Perjuicio Personal Básico; 5.- Perjuicio Personal Particular; 6.- Perjuicio Patrimonial: 6.1.- Daño emergente. Asistencia sanitaria & Gastos diversos resarcibles; 6.2.- Lucro Cesante; 7.- Ejemplo Nº 1.; 8.- Ejemplo Nº 2.   1.- INTRODUCCIÓN. En el presente comentario práctico, se abordará la nueva valoración para lesiones Read more…

By Avogados_Novos, ago
avogados novos

Informe sobre a situación do turno de oficio en Galicia.

Avogados Novos de Vigo reclama a las instituciones una dignificación del servicio prestado por los abogados del turno de oficio debiendo, entre otras cosas, informar a la ciudadanía sobre la verdadera labor desempeñada por dichos profesionales así como mejorar la retribución de los mismos, siendo la compensación a recibir acorde con los servicios prestados. Con la adopción de tales medidas se logrará un servicio digno y de calidad que redundará en beneficio de los más desfavorecidos.

Por lo que hemos redactado un informe para explicar a la ciudadanía y a las instituciones, cual es la situación del turno de oficio en Galicia. Para descargar dicho informe accede a la noticia. ⇒

By Avogados_Novos, ago
avogados novos

II XORNADA DE DEREITO PENITENCIARIO (11/12/15)

   Dende o grupo de traballo de Dereitos Humanos, Estranxeiría e Penitenciario da nosa agrupación, tratamos de divulgar a defensa dos dereitos humanos en xeral, a través de diferentes actividades formativas e críticas para xerar debate e reflexión, traballando, cando é posible, en colaboración con outras organizacións e colectivos sociais. Amais, centrámonos na denuncia das vulneracións de Read more…

By Avogados_Novos, ago
avogados novos

Crónica das I Xornadas de Dereito Penitenciario

A vida tras o muro

[caption id="" align="aligncenter" width="628"] I xornada de dereito penitenciario[/caption]

   Baixo o título “A vida tras o muro” celebráronse as primeiras Xornadas de Dereito Penitenciario na cidade de Vigo, o pasado 24 e 25 de outubro de 2014. As mesmas estiveron organizadas póla Comisión de Dereitos Humanos da Agrupación de Avogados Novos de Vigo e contaron coa colaboración e financiamento do Colexio de Avogados de esta cidade. Os lugares onde as mesmas se levaron a cabo foron o auditorio colexial, situado nos Xulgados e o Museo Marco, antiga prisión municipal panóptica.

   Ao longo dos intensos días analizouse a situación das presas e presos desde unha dupla perspectiva, a legal e a social, que foi realizada por xuristas, expresos, colectivos e agrupacións.

   Nas ponencias da sexta feira contouse con as ponencias do Xuíz de Vixilancia Penitenciaria de Pontevedra, D. Fidel Jesús Río, e os avogados penalistas D. Fernándo Romay e D. Manuel Estévez, que realizaron unha radiografía da situación legal da prisión, e denunciaron a absoluta carencia de medios con os que conta a Administración “con 10.000 expedientes para resolver cada ano é complicado realizar unha análise exhaustiva, se non é a custe de un retraso nas resolución que tampouco resulta admisíbel", indicou o xuíz Jesús Río. A falta de equipos técnicos nos xulgados materializase na imposibilidade de poder analizar a situación real das persoas presas nas prisións. Ademais a ausencia de recursos implica que a cárcere convertese en un sistema unicamente de castigo sen a posibilidade de xerar unha rehabilitación ou reinserción da persoa condenada. (máis…)

By Avogados_Novos, ago

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra politica de cookies consistente en cumplir con las obligaciones previstas en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, tras su modificación por el Real Decreto ley 13/2012, de 30 de marzo, más información aqui ACEPTAR

Aviso de cookies