MANIFESTO SOLIDARIO REFUXIADOS 13-5-2016

Avogados_Novos
16 Maio, 2016

A continuación, temos o pracer de publicar o manifesto redactado polos nosos compañeiros Javier Cominges e Begoña Carrera e que leyu esta última no festival benéfico organizado por un grupo de bandas e artistas vigueses (WÖYZA, THE SOUL JACKET, CAMARADA NIMOY, YOU DOG!!, WONDERLUST KINGS Y SALITRE), en colaboración coa ONG Proactiva Open Arms e o Concello de Vigo e cuxa recadación destinouse íntegramente á valerosa labor de socorrismo que realiza Proactiva nas costas do Mediterráneo.

“O mediterráneo, ese mar que sempre chamaron mare nostrum, o noso mar, e que agora se está convertendo nun inmenso cemiterio. O noso cemiterio.

 

Queríamos ler unas verbas sobre o motivo polo que estamos aquí, o drama humanitario dos refuxiados, para recordar que agora mesmo, neste mesmo instante hai centos de persoas que están arriscando a súa vida (ou directamente morrendo) por escapar da guerra, da miseria, do medo, da desesperanza,.. Motivos que, como sabedes, non nos son alleos ao pobo galego, nin a outros, pobos que teñen que migrar por necesidades dramáticas en busca dunha alternativa de vida mellor.

A guerra siria foi consecuencia dunha situación de inxustiza e desigualdade do propio país. Máis tarde foi alimentada por outras potencias internacionais que libraban a guerra en terreo alleo, eso sí, baixo o lema de levar a democracia a ese país. Unha flamante democracia (como a de Afganistán ou de Irak) que só poucos superviventes poderían “disfrutar” nun país arrasado e desestructurado.

As armas que se utilizan para facer a guerra en Siria, non son sirias. Desde 2011, SIRIA leva 6 anos de guerra descarnada. Segundo o Observatorio Sirio de Dereitos Humanos, hai máis de 300.000 mortos, unha cidade como Vigo enteira arrasada, máis de 80.000 persoas eran civís, dos cales 15.000 eran nenos. E os meniños superviventes que naceron no 2011 só coñecen a guerra como escenario de vida.

E lanzamos unhas preguntas..

Por qué se sigue mantendo viva esa guerra?

Sería igual se ese país non tivera petróleo?

É casual que potencias mundiais poñan tanto empeño nesa guerra de Siria, que curiosamente é veciña de Irak, onde tamén se librou outra guerra no 2003?

 

Teríamos tanto que dicir, tanto que analizar..

Habería que falar sobre a vergonza dos nosos políticos e gobernos, desa Europa que durante un tempo se erixía como defensora dos dereitos e humanos, básicos, universais.. así o recolle o preámbulo da Carta Dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea: “a Unión está fundada sobre os valores universais da dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a solidariedade, e baséase nos principios da democracia e do Estado de Dereito”.

Palabras molladas, baleiras.. as leis se modifican e manipulan a golpe de interese económico; o que importa, é evidente, non son as persoas senón o diñeiro. Ata os bens máis básicos e imprescindibles cotizan en bolsa. Ata coa fame pódese gañar diñeiro.

A UE chegou a un acordo económico con Turquía que pon prezo á vida de cada  persoa refuxiada.

A resposta que da Europa, unha Europa que presume de progresista. Pecha as fronteiras a toda esta xente que fuxe desa situación de morte, suspende o acordo Shenguen,  e asina convenios inxuriosos e infames como o tratado de UE- Turquía.

 

A UE trasladou a traxedia humanitaria a Turquía, a cambio de millóns, millóns de vidas por millóns de euros, tecendo un novo telón de escuridade que nos cegue os ollos, por que o que non vexamos, non existe, e o que non existe non temos que facernos cargo.
Sobre iso España ten moita experiencia; fomos os primeiros en construír concertinas cargadas de cuchillas co propósito de mutilar a esperanza, fomos os primeiros que acuñamos o termino “devolucións en quente” a pé de fronteira negando un procedemento legal que, polo menos garantise un mínimo dereito de defensa.

 

O acordo UE- Turkía ten antecedentes, o estado español chegou a acordos económicos con Marrocos, país cun sistema nada garantista cos dereitos humanos, co obxectivo de que conteña o fluxo migratoria procedente de África. En esencia, agora como antes, pagamos a outros porque nos fagan o traballo sucio. Aínda está fresca na nosa memoria eses autobuses cargados de subsaharianos esposados camiño do deserto e arroxados quen sabe onde entre fronteiras de papel levantadas sobre esoutro mar de area, que tamén estamos permitindo se converta noutro cemiterio, aínda máis mudo e silencioso, menos molesto, que o mediterráneo.

Porque no noso sistema, as decisións que importan non se toman desde unha perspectiva humanista que teña latexos de solidariedade senón con pulsacións ao ritmo da cotización do euro. Vendéronnos que si queremos conservar o noso estado de benestar, de servizos públicos actual non cabe ninguén mais en terreo europeo.
Que non nos enganen, a cidadanía deixou claro que non podemos quedar impasibles ante este crime humanitario que nos é coetáneo, quere unha resposta solidaria e humanitaria e se non a dan as Institucións darémola nós.

A xente, a xente que se estremece ante a inxustiza e e reacciona  para mitigar o sufrimento, para compartir aínda que non teña, vímolo en Grecia, un pobo arrasado pola crise que non quixo mirar cara a outro lado cando cadáveres sen patria chegaron ata as súas praias.

E vémolo aquí:

Con ONGs como Proactiva Open Arms á que van destinados a recadación deste concerto, que mergullan as mans directamente no mar para salvar vidas, cada unha delas dun valor incalculable.

Co movemento social organizado que creou centos de redes sociais de apoio a persoas refuxiadas no Estado Español.

Coas asociacións e colectivos que puxeron a disposición os seus medios para atender aos 16.000 refuxiados que se ofreceu a acoller España.. .16.000?. parecíannos poucos.  A día de hoxe só chegaron 18…

Vémolo:

Coa vontade de outras administracións de asumir refuxiados nos seus territorios, impedida polo estado alegando falta de competencia legal.

Coa rede de avogados voluntarios para os expedientes de asilo

Cos Músicos, técnicos de son, todos os que conforman parte deste concerto que entregan a súa arte de forma desinteresada por esta causa,

E con todos vós, os que estades aquí colaborando coa vosa entrada.

Toda esta reacción cidadá que contribúe a crear unha sociedade máis solidaria e xusta é imparable.

Somos nos os que temos a posibilidade de cambiar o rumbo para construir unha sociedade mellor.

FAGÁMOLO !!

Moitas gracias a todas!”

 

 

 

 

 

 

 

ABOGADO QUE EJERCE POR CUENTA PROPIA: RETENCIONES EN 2016

Avogados_Novos
22 Marzo, 2016

VERSIÓN PDF

Siempre hay algún compañero que por estas fechas me pregunta sobre las retenciones, que cuál es el porcentaje, que a quién se le retiene y, sobre todo, qué modelos trimestrales está obligado a presentar este año con respecto a ellas. Por eso voy a tratar de resumir lo máximo posible qué significan todos estos conceptos y qué obligaciones tenemos como abogados por cuenta propia. Y sí, aunque no lo parezca lo he resumido al máximo. Espero que os resulte útil sobre todo a los que acabáis de empezar, pues los demás por experiencia ya tenéis claro todo esto, o mejor aún, tenéis un asesor fiscal que lo tiene claro.

Antes de empezar es importante tener muy en cuenta que este artículo es referido al abogado independiente, que ejerce por cuenta propia y que no forma parte de una sociedad ni tiene una relación laboral o mercantil con sus compañeros de despacho (si los tiene) más que la de compartir gastos o la de colaborar en algún asunto. Si habláramos de todas las retenciones que existen en vez de concretar en esto, daría para escribir un libro.

¿Qué son las retenciones y los ingresos a cuenta?

Las retenciones son cantidades de dinero que determinadas personas o entidades tienen obligación de retener cuando pagan ciertos tipos de rentas. Ese dinero es un porcentaje sobre la cantidad a pagar que, en vez de entregarse al perceptor, se ingresa en Hacienda a cuenta del impuesto personal del perceptor. Esto que parece un trabalenguas se entiende perfectamente con un ejemplo: El abogado Fulanito tiene que pagar 100 € (IVA aparte) al médico Menganito por un informe pericial que éste le ha hecho para un asunto de un cliente. Fulanito, en vez de pagarle los 100, debe retenerle el 15%, por lo que entrega a Menganito 85 € y los otros 15 los ingresa en Hacienda a cuenta del IRPF de Menganito.

El que tiene obligación de retener es el pagador (el abogado Fulanito en el ejemplo) y si no lo hace es su responsabilidad y no del perceptor (el médico Menganito), aunque este último se haya olvidado de ponerlo en la factura.

La retención se ingresa por el pagador en Hacienda a cuenta del impuesto personal del perceptor (que en este ejemplo es el IRPF), y en el momento en que éste haga la declaración podrá deducir esa retención porque el pagador ya la ha ingresado por él.

Siempre hay dudas cuando empezamos a trabajar sobre cómo hacer las minutas que llevan retención. Insisto que esto no es imprescindible, ya que la obligación de retener es del pagador, por lo tanto lo que debería preocuparnos es a quién le retenemos nosotros. Si el que nos cobra se olvida de poner la retención en la factura y no se la hacemos, la responsabilidad es nuestra y no de él. En cambio si nos olvidamos de ponerla en nuestras minutas y no nos la hacen, la responsabilidad es del que nos paga. Aún así como tampoco está de más poner la retención en nuestras minutas, voy a explicar cómo se hace:

Le llevamos un asunto a Bar Manolo, S.L. sobre un dinero que le debe un proveedor. Le queremos cobrar 1000 € por el asunto. Esos 1000 € son la base imponible sobre la que se calcula la retención y el IVA. El 15% de 1000 son 150 y el 21% de 1000 son 210. Pues bien, la retención se resta y el IVA se suma, por lo que la minuta serían 1000 menos 150 más 210, que da un total de 1060 €. Bar Manolo, S.L. nos entregaría 1060, ingresaría en Hacienda 150 a cuenta de nuestro IRPF y nosotros ingresaríamos 210 en Hacienda por el IVA.

¿Qué rentas son objeto de retención?

Voy a dividir esto en dos partes, nosotros como pagadores y nosotros como perceptores:

Cuando nosotros pagamos:

La ley especifica qué rentas son objeto de retención, pero de todas ellas lo habitual es que en el ejercicio de nuestra profesión sólo paguemos las siguientes:

    • Rentas del trabajo personal.

    • Rentas de actividades profesionales.

    • Rentas procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.

Hay otro tipo que, aunque sería bastante raro, podría llegar a surgir en nuestra profesión, y son las rentas derivadas del capital mobiliario. Ejemplo de esto último serían los intereses que le pagas a un prestamista por un dinero que te ha prestado para amueblar el despacho. Al pagarle los intereses deberíamos retenerle. Y digo que sería bastante raro porque si necesitas que te presten dinero, lo normal es que se lo pidas a una entidad financiera, no a un particular, y las entidades financieras están exentas de retención. Si el dinero te lo deja tu tía la millonaria y te cobra intereses, sí habría que retenerle, pero lo normal es que tu tía sólo te pida que vayas a visitarla de vez en cuando.

Además de esas tres más habituales y esta última rara, hay algunas rentas más que también son objeto de retención, como por ejemplo las rentas derivadas de las actividades agrícolas, pero no se me ocurre ningún caso en que un abogado pueda tener que pagar a un agricultor en el ejercicio de la profesión.

Así que simplemente me voy a limitar a las tres más comunes. Aquí tenéis un ejemplo de cada una de ellas:

La nómina que pagamos al secretario del despacho es una renta derivada del trabajo personal; la minuta que le pagamos a un compañero que colabora con nosotros en un asunto es una renta de la actividad profesional; y, el alquiler que pagamos al arrendador del piso donde tenemos el despacho es una renta derivada del arrendamiento de un inmueble urbano.

Distinguir ante qué tipo de renta estamos no es fácil en todos los casos. Cuando se trata de rentas del trabajo personal o las derivadas del arrendamiento de inmuebles, como veis en los ejemplos anteriores, está bastante claro. Sin embargo la otra que he mencionado, la derivada de la actividad profesional, es un poco más complicada pues podría confundirse con otra que en ocasiones se le parece mucho y a la que no hay que practicarle retención casi nunca: La renta derivada de la actividad empresarial.

Voy a tratar de explicar cómo distinguirlas: Hay casos en los que también está claro que la actividad es profesional y por lo tanto la renta que se paga debe llevar retención; un médico, un arquitecto, un ingeniero industrial, etc, que trabajen por cuenta propia son profesionales, y por lo tanto se les practica retención. Pero ¿y si el médico tiene una clínica privada? ¿y si el arquitecto tiene un estudio? ¿o si el ingeniero tiene una empresa dedicada a proyectos de energía solar? La Agencia Tributaria considera que si la persona realiza directa y personalmente la actividad, es un profesional y por lo tanto se le retiene. Si tal actividad se ejerce en una organización, es una actividad empresarial y no hay que retenerle. En cualquier caso, la forma más fácil y más segura de distinguirlas es comprobar en qué epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) están los sujetos en cuestión, si están en los epígrafes de la sección 1 son actividades empresariales, y si están en los epígrafes de la sección 2 son actividades profesionales. Os dejo un enlace a las tablas del IAE que facilita la AEAT: Tabla epígrafes IAE.

Hay una última obligación con respecto a las retenciones que nosotros les practicamos a los demás. El pagador debe entregar al perceptor un certificado de las retenciones practicadas el año anterior antes de que empiece el plazo para la declaración del impuesto el año siguiente. Por lo tanto, si en 2015 le hemos retenido a un compañero por una colaboración, antes de que empiece la campaña de renta en 2016 debemos entregarle un certificado de las retenciones que le hemos practicado. Este año se puede presentar la declaración de la renta por internet desde el 6 de abril, así que tendremos que entregárselo antes de esa fecha. Un ejemplo claro lo tenéis en el certificado de retenciones que nos manda cada año el Colegio por las que nos practica en los pagos del turno de oficio.

Aquí os dejo un enlace al modelo de certificado de retenciones que facilita la AEAT: Modelo de certificado de retenciones.

Cuando nosotros cobramos:

Como ya he dicho, es menos importante saber quién tiene que retenernos a nosotros porque la obligación de retener es del pagador, pero resulta útil saberlo, así que ¿quién nos retiene a nosotros? En general todos a los que les retenemos cuando nos cobran tienen obligación a su vez de retenernos a nosotros cuando nos pagan, y con la misma condición que nosotros; que nos paguen en ejercicio de su actividad. Por lo tanto, el arquitecto que nos paga por gestionarle una licencia en el Ayuntamiento para construir un edificio tiene que retenernos, pero si es para que le llevemos el pleito que tiene con la comunidad de propietarios de su vivienda, no nos retendrá.

Además de todos estos, hay uno más: Las sociedades. Aunque nosotros rara vez le retenemos a una sociedad, ellas a nosotros nos retienen siempre, porque nuestras rentas como abogados por cuenta propia se consideran derivadas de la actividad profesional y porque cuando nos contratan lo hacen siempre para que llevemos un asunto relacionado con su propia actividad. Esto último es obvio, ya que si el asunto no tuviera que ver con la actividad de la sociedad, la minuta no iría a su nombre.

¿Cuánto hay que retener?

Este año, las retenciones que nos practican a los abogados por cuenta propia están al 15% (salvo durante el ejercicio en el que comenzamos la actividad y los dos siguientes, que están al 7%). Es decir, cada persona o entidad que nos contrate y que tenga obligación de retenernos, deberá hacerlo al 15%. Este 15% de la minuta lo ingresará en Hacienda a cuenta de nuestro IRPF.

En cambio, las retenciones que nosotros debemos practicar varían dependiendo de a quién le estemos pagando. Poniendo los ejemplos de antes: La nómina que pagamos al secretario del despacho tendrá una retención que variará dependiendo de cuánto le paguemos y de sus circunstancias personales y familiares; la minuta que le pagamos a un compañero que colabora con nosotros en un asunto tendrá una retención del 15% (a menos que el ejercicio en el que estamos sea su primer año de actividad o los dos siguientes, en los que será del 7%); y, el alquiler que pagamos al arrendador del piso donde tenemos el despacho, tendrá una retención del 19%.

Aquí os dejo un enlace al cuadro de retenciones que facilita la AEAT: Cuadro retenciones 2015-2016.

Además os dejo un enlace a la página de la AEAT que permite calcular las retenciones de las nóminas de los trabajadores: Cálculo retenciones de trabajadores.

¿Qué modelos tenemos que presentar en Hacienda con respecto a las retenciones e ingresos a cuenta?

No voy a hablar de todos los modelos que existen, sólo de los que se refieren a las retenciones de las rentas que hablamos antes y de uno más, que es el que suele traer de cabeza a todo el mundo:

1.- Retenciones que nosotros practicamos a los demás por su trabajo personal y por actividades profesionales:

El modelo de Hacienda para declarar e ingresar a cuenta estas retenciones es el 111. La presentación es trimestral salvo si tenemos la suerte de que nuestro volumen de negocio supera los 6 millones de euros, en cuyo caso se presenta mensualmente. Este artículo no va dirigido a la gente que tiene esa suerte porque tendrán un ejército de asesores fiscales que se ocupen de estas cosas, así que trimestralmente.

Se presenta cada trimestre que hayamos pagado una renta a la que haya que practicar retención. Por lo tanto, si tenemos a alguien contratado, lo presentamos todos los trimestres y si es sólo un pago puntual a otro profesional, lo presentamos sólo el trimestre en el que hacemos el pago. Pero ojo que esto tiene truco, porque cuando lo presentamos un trimestre porque hemos hecho un pago puntual, Hacienda tiende a pensar que los siguientes trimestres lo tenemos que presentar también y es posible que nos envíen una carta diciendo que se nos ha olvidado y podrían sancionarnos. Lo que hay que hacer en este caso es contestar a Hacienda explicando que el pago del trimestre anterior ha sido puntual y que por lo tanto no tenemos obligación de presentar nada en los trimestres venideros.

El modelo 111 tiene un resumen anual que es el modelo 190 y que se presenta en enero del año siguiente al que termina. En el 190 hacemos un resumen de todas las retenciones que hemos practicado el año anterior y especificamos a quién se las hemos hecho, así Hacienda sabe a quién le tiene que descontar esa retención en su impuesto personal.

2.- Retenciones que nosotros practicamos al arrendador del piso donde tenemos la oficina:

El modelo a presentar es el 115. Se presenta y se paga cada trimestre, salvo por la misma excepción de antes de los 6 millones de euros de volumen de negocio en que la obligación es mensual. También tiene un resumen anual que es el modelo 180, en el que especificaremos los datos del inmueble y quién es el arrendador.

3.- Modelo 130:

Esto es lo que os decía que suele traer de cabeza a todo el mundo. En el modelo 130 somos nosotros mismos los que declaramos e ingresamos dinero en Hacienda a cuenta de nuestro propio IRPF. Esto se hace porque no todos nuestros clientes nos retienen, por ejemplo; los particulares que nos contratan como tales no lo hacen. Ello implica que a parte de nuestros ingresos no se les practica retención y por lo tanto no se está adelantando dinero a Hacienda a cuenta de nuestro IRPF por esas minutas. Ésta es la razón por la que hay que declarar y pagar por medio del modelo 130, que también es trimestral (o mensual si cumples la misma condición de los 6 millones de antes).

¿Cómo sabemos si tenemos que presentar el modelo 130 o no? Bien, esto es lo realmente complicado y donde solemos liarnos. Para saber si tenemos que presentarlo o no se hace así: Tenemos que ver todos los ingresos que hemos tenido el año anterior por nuestra actividad profesional y calcular qué porcentaje de esos ingresos han sido objeto de retención. Si al menos el 70% de nuestros ingresos del año anterior han tenido retención, no tenemos obligación de presentar el 130 durante este año. Si el porcentaje de ingresos con retención ha sido menor que el 70%, sí que tenemos esa obligación. Como esto poco menos que suena a chino, vamos a poner un ejemplo:

En 2015 hemos tenido unos ingresos de 20.000 € por nuestra actividad profesional. Esos 20.000 € se calculan sumando todas las bases imponibles de todo lo que hemos cobrado como abogados por cuenta propia sin restar las retenciones que hemos soportado y sin sumar el IVA de las minutas. El 70% de 20.000 son 14.000, por lo tanto, si al menos 14.000 € de nuestros ingresos han sido objeto de retención, no tenemos que hacer el 130 durante el 2016. Si son menos de 14.000 € los que han tenido retención, sí tenemos que hacer el 130 durante todo el 2016.

Si estuviéramos en nuestro primer año de ejercicio no tenemos ingresos del año anterior, obviamente, así que lo haremos trimestre a trimestre: Imaginemos que empiezo mi actividad el 10 de mayo, pues espero al 1 de julio (que es cuando empieza el siguiente trimestre) y veo cuánto he ganado en mayo y junio, y por ahí calculo. Y al año siguiente ya puedo hacerlo como los demás.

Como veis, esto se calcula año a año y por lo tanto en enero de cada año debemos preocuparnos de hacer ese cálculo para ver si tenemos obligación de presentar el 130 durante ese ejercicio.

Y de nuevo ojo porque esto también tiene truco: Puede ser que un año tengamos obligación y al siguiente no porque nuestros ingresos con y sin retención van variando de año en año. Cuando un año hemos estado presentando el 130 y al siguiente resulta que no tenemos obligación, debemos preocuparnos de modificar nuestra declaración censal a principio de año (modelo 036 o 037), pues si no lo hacemos, a Hacienda le figurará que sí deberíamos haberlo hecho y de nuevo nos mandará una carta diciendo que se nos ha olvidado el 130 y podrían sancionarnos.

Si nos llega esa carta les contestaremos haciendo la siguiente alegación: Que ese año no tenemos obligación de presentar el 130 porque el año anterior hemos tenido al menos el 70% de nuestros ingresos sometidos a retención. Obviamente haciendo el cálculo y poniendo los números para que ellos comprueben que lo que decimos es verdad. Lo sabrán porque cuando vean nuestra declaración de la renta coincidirá con lo que alegamos.

Hay otra opción, y es presentar el modelo 130 año tras año a pesar de que no tengamos obligación, no pasa nada por cumplir más obligaciones de las que te impone la ley, sin embargo el 130 es uno de los modelos trimestrales más complicados de los que presentamos, y pasar el trabajo trimestre tras trimestre sin necesidad es absurdo.

El modelo 130 no tiene resumen anual, porque es la propia declaración de la renta, que es el modelo 100.

Espero no haberos aburrido demasiado. De verdad que he intentado resumir y simplificar al máximo, pero es un tema complicado que no se presta a generalidades. Leer sobre derecho tributario no está entre las aficiones de la mayoría, pero es muy importante conocer las obligaciones tributarias que nos competen porque incumplirlas puede suponer el gran disgusto de nuestras vidas profesionales.

Si tenéis dudas o queréis hacer alguna pregunta, dejad un comentario y estaré encantada de contestaros.

SABELA GÓMEZ ÁLVAREZ

CONSULTA SOBRE A NOVA CIDADE DA XUSTIZA NO “PIRULÍ”.

Avogados_Novos
29 Febreiro, 2016

Comunicámosvos que desde a Agrupación fomos convocados a Alcaldía o próximo día 8 de marzo para saber a nosa opinión sobre o cambio da “cidade dá xustiza” ao “pirulí”.

Parécenos unha boa medida por parte do concello o pedir a opinión dos colectivos que formamos parte da administración de xustiza en decisións que afectan dunha maneira tan relevante como esta a o futuro da nosa cidade.

Xa diversos compañeiros trasladáronnos as dúbidas que lles xorden sobre a posible falta de zonas de aparcadoiro, a vida útil da edificación e as condicións de salubridade e adaptación que podería ter o antigo hospital ás necesidades específicas que esixe unha cidade da xustiza.

Por todo iso, do mesmo xeito que alcaldía tivo o interese de coñecer a nosa opinión,  iniciamos un período de consultas para que nos poidades transmitir vosa propia opinión, propostas e dúbidas co obxecto de que as podamos trasladar ao equipo de goberno local, que podedes achegarnos remitíndoo ao correo electrónico da agrupación.

Así,  esperamos poder acudir á reunión cunha visión máis ampla, construtiva e representativa.

INFORME LEC: 5-DERECHO DE CRÉDITO DE LOS HEREDEROS DE LOS ABOGADOS

Avogados_Novos
16 Febreiro, 2016

VERSIÓN PDF

    A colación con mi anterior artículo, vienen de la mano las modificaciones sobre los honorarios de abogados; la modificación del artículo 35.1 de la LEC faculta a los herederos de los abogados, la reclamación, frente a la parte a la que defiendan, del pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos.

        La Ley 42/2015, de 5 de Octubre que reforma el artículo 35 de la LEC el cual dice que:

  1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

 

   La legitimación activa de la jura de cuentas en lo concerniente a los honorarios del abogado con la nueva redacción del artículo 35. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde al letrado y a sus herederos.

   Hasta la aprobación de esta modificación el artículo 34.1 de la LEC reconocía una legitimación sui generis a los sucesores del procurador. Pero por extensión y analogía de la norma se ha incorporado este precepto a los herederos de los abogados, ya que era completamente descabellado que tan solo los herederos de los procuradores ostentasen acción para reclamar las cuentas debidas.

    Gracias a esta modificación, los herederos de abogado podrán intervenir con “igual derecho” que el causante, lo que permitirá a todo sucesor presentar por sí mismo el escrito, no siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, e iniciar el procedimiento.

BERTA RAMÓN PERUJO

Informe sobre a situación do turno de oficio en Galicia.

Avogados_Novos
14 Xaneiro, 2016

    El servicio prestado por los abogados del turno de oficio viene minusvalorándose desde antaño tanto por las instituciones como por los propios justiciables, muchos de los cuales están en la creencia equivocada de que el letrado del turno de oficio es un profesional inexperto, que no atiende los asuntos de justicia gratuita de la misma forma que sus asuntos particulares; sin embargo y, en defensa de los profesionales adscritos al turno de oficio, debe hacerse hincapié en que actualmente se les exige formación especializada y experiencia previa, además pertenecer al turno de oficio es algo voluntario y quien decide formar parte de él lo hace porque cree que todos tenemos derecho a una defensa digna, sin que la falta de recursos sea un obstáculo para ello. Asimismo el letrado del turno de oficio no lo hace por el dinero que recibe, ya que las compensaciones económicas son a día de hoy simbólicas y no cubren el ingente trabajo realizado, sino porque cree en la Justicia y en que el derecho a la tutela judicial efectiva ha de serlo para todos, con independencia de su situación económica.

   Por todo ello, desde la Agrupación de Avogados Novos de Vigo reclamamos a las instituciones una dignificación del servicio prestado por los abogados del turno de oficio debiendo, entre otras cosas, informar a la ciudadanía sobre la verdadera labor desempeñada por dichos profesionales así como mejorar la retribución de los mismos, siendo la compensación a recibir acorde con los servicios prestados. Con la adopción de tales medidas se logrará un servicio digno y de calidad que redundará en beneficio de los más desfavorecidos.

DESCARGAR EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL TURNO DE OFICIO en GALICIA

II XORNADA DE DEREITO PENITENCIARIO (11/12/15)

 cartel II Penitenciario

 Dende o grupo de traballo de Dereitos Humanos, Estranxeiría e Penitenciario da nosa agrupación, tratamos de divulgar a defensa dos dereitos humanos en xeral, a través de diferentes actividades formativas e críticas para xerar debate e reflexión, traballando, cando é posible, en colaboración con outras organizacións e colectivos sociais. Amais, centrámonos na denuncia das vulneracións de dereitos humanos que podemos abranguer, tanto no ámbito local, público como privado. Entendemos que, como avogadas e avogados, somos actores privilexiados para intervir no mundo xurídico e social, contribuíndo a unha administración de xustiza e unha administración da pena respectuosas coa dignidade humana, e denunciando os casos de violación dos dereitos humanos dentro e fóra das Institucións.

   

A pena privativa de liberdade é interpretada socialmente como unha solución ante determinadas condutas censurábeis sen atención as causas que provocan tales condutas. Poren, desde calquera saber do ámbito xurídico-social, está demostrado que a pena privativa de liberdade, non só non reduce o delito, nin fai unha labor reeducadora nin de reinserción social, senón que produce consecuencias dificilmente reparábeisn a persoa que pasa por prisión. Por outro lado, non existe unha “política preventiva do delito” xa que os recursos do Estado non se centran en eliminar as desigualdades sociais, causantes do 90% das penas privativas de liberdade, senón que van destinados a unha política amplamente incriminatoria, centrándose no tratamento penitenciario e post-penitenciario das persoas que delinquen.

   Considerando esta reflexión como punto de partida, nas xornadas trataremos a problemática do traballo e a sanidade en prisión, os dereitos sociais distorsionados ou inexistentes para as persoas presas, que se suman á pena privativa de liberdade. E por suposto, entendemos que é necesario traer ao debate unha perspectiva de xénero, para comprender os mecanismos que permiten manter a primacía cultural dos valores androcéntricos tanto na sociedade como no Dereito. Desde este lugar iniciamos a reflexión sobre as penas privativas de liberdade nas mulleres, o seu acceso á saúde, a familia, as relacións sexuais ou a maternidade.

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN

INFORME LEC: 4- Cláusulas abusivas y su control de oficio por los tribunales

Avogados_Novos
11 Novembro, 2015

VERSIÓN PDF

Las reformas operadas por la Ley 42/2015, en el proceso monitorio se dirigen principalmente1:

1º) A adaptar el proceso monitorio a las modificaciones operadas por esta misma Ley en el juicio verbal (arts. 815.1 y 818.2 LEC).

  El apartado 1º del art. 815 de la LEC, permitía que el demandado compareciera ante el juez y alegase “sucintamente” lo que estimase oportuno en defensa de sus derechos, no obstante, ahora pasa a exigirse que estas alegaciones se hagan “de forma fundada y motivada”.

  Parece que esta modificación encuentra su razón de ser en que al establecerse la contestación escrita en el juicio verbal, en caso de que el monitorio derive en este tipo de proceso por razón de la cuantía, ya se tenga por realizado este trámite2. Así parece confirmarlo, de hecho, la nueva redacción que da al apartado 2 del artículo 818 de la LEC, que en el supuesto referido ordena que se de “traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días”. Se añade también, en coherencia con las modificaciones realizadas en el juicio verbal, que “las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes”.

   Dicho esto, cabe apuntar que la exigencia de que la oposición sea fundada y motivada, no bastando con una declaración sucinta, no tiene mucha razón de ser cuando se trata de deudas que exceden la cuantía de un verbal. En estos casos, como es sobradamente sabido, si el deudor se opone en el proceso monitorio, el demandante deberá sustanciar la oportuna demanda a través del declarativo ordinario siguiendo los trámites previstos en los artículos 404 y ss. De la LEC (que hacen referencia al traslado de la demanda al demandado emplazándole a que conteste en los 20 días siguientes).

  Además, para terminar con esta cuestión, puede plantearse el siguiente interrogante y es qué sucede cuando la oposición no resulte lo suficientemente fundada y motivada. Parece que, en último término, quien pagará las consecuencias de este “incumplimiento” será el propio deudor, pues perderá la oportunidad de fundamentar su contestación oralmente en el acto de la vista (en caso de que el proceso continúe por la vía del verbal).

  Ya por último, conviene apuntar que, a pesar de que no se refiera expresamente en la norma, debe entenderse que esta redacción del apartado 2 del artículo 818, estará vigente para todos aquellos procesos que se incoen tras su entrada en vigor.

2º) A adaptar la legislación procesal española a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012.

  En esta resolución se establecía que no es conforme a la legislación comunitaria sobre cláusulas abusivas una normativa interna que en un proceso determinado (como es el monitorio) no permita al juez nacional examinar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en ninguna fase del procedimiento. En coherencia con este pronunciamiento del Tribunal comunitario, se introduce ahora en la regulación del proceso monitorio un trámite previo al requerimiento por el Secretario que consiste en poner a disposición del juez la demanda presentada para que pueda examinar de oficio si se funda en cláusulas que pueden ser consideradas abusivas.

  La regulación de este nuevo trámite se desarrolla mediante la introducción de un nuevo apartado (el 4º) en el artículo 815 de la LEC y que se pasa a estudiar a continuación.

  Hay que partir de un hecho esencial y es que debe tratarse de una deuda que se reclama por un profesional o empresario a un consumidor, por lo que quedan excluidas todas las reclamaciones entre empresarios o entre particulares, lo que resulta perfectamente coherente con la regulación sobre cláusulas abusivas que se circunscribe en todo caso a este tipo de relaciones empresario-consumidor.

 Una vez comprobado este requisito, y siempre con carácter previo al requerimiento, el secretario dará traslado al juez para que examine de oficio la existencia de cláusulas abusivas que sirvan de fundamento a la deuda que se reclama (ya sea a su existencia misma como a su cuantía).

  En el supuesto de que haya motivos fundados para estimar la existencia de este tipo de cláusulas, se dará audiencia a las partes para que se pronuncien sobre esta cuestión en el plazo de 5 días. La ley advierte que “para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador”. Finalmente, si el juez estima la existencia de cláusulas abusivas, determinará las consecuencias de tal declaración en el propio auto que se dicte (“bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas”). En caso contrario, se seguirá la tramitación habitual en este tipo de procesos (esto es, se requerirá al deudor “en los términos previstos en el apartado 1”). Termina diciendo la Ley que “el auto que se dicte será directamente apelable en todo caso”

   Hecha esta exposición, surgen diversas cuestiones: así, en primer término, cabe subrayar que el control por el juez parece que debe limitarse a las cláusulas que sirven de sustento a la deuda y no a otras que pudieran encontrarse en el contrato celebrado entre el empresario y el consumidor. No obstante, a mi parecer, la interpretación de este extremo debe hacerse de forma amplia, en el sentido de que el juez podrá entrar a examinar cualesquiera cláusulas que, por su carácter abusivo, pudieran afectar de alguna manera a la relación existente.

     En cuanto al trámite de audiencia y la no exigencia de abogado ni procurador, a pesar de que la complejidad de la materia aconsejaría el asesoramiento de un letrado, desde mi punto de vista están latentes aquí las consideraciones realizadas por el TJUE en la Sentencia de 12 de junio de 2012 (ya citada) y en la que señalaba que “habida cuenta de la configuración general, desarrollo y peculiaridades del proceso monitorio, tal como se han descrito en los apartados 50 a 52 de la presente sentencia, existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus derechos o no perciben cabalmente la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por último, al contenido limitado de la demanda presentada por los profesionales en el proceso monitorio y, por ende, al carácter incompleto de la información de que disponen” (cfr. Cdo. 54 d ela Sentencia referida). Es decir, lo que se persigue es que el consumidor no deje de alegar lo que estime conveniente por razón, fundamentalmente, de los costes que pueda ocasionarle el proceso.

    Precisamente, al hilo de la referencia a la información tan sesgada del contrato y su contenido que va a suceder en gran parte de los procesos monitorios, al bastar con aportar los documentos acreditativos de la deuda, siendo suficientes facturas o cualesquiera otros emitidos incluso de forma unilateral por el acreedor, es preciso plantear si las facultades del juez para llevar a cabo esa tarea “inquisitiva” que se le impone legalmente se extienden a ordenar, también de oficio, las pruebas pertinentes para pronunciarse sobre el carácter abusivo de las cláusulas del contrato. Parece que el principio dispositivo que rige en nuestro ordenamiento procesal civil llevaría a responder negativamente a esta cuestión, no obstante, hay autores que sostienen lo contrario con fundamento, precisamente, en la jurisprudencia comunitaria3.

    Cabe preguntarse también si este examen por el juez excluye en todo caso que se alegue posteriormente por las partes la existencia de cláusulas abusivas que fundan la deuda reclamada. La respuesta, en mi opinión, no ofrece duda alguna ya que debe ser negativa en todo caso. Siguiendo la senda marcada en el párrafo anterior, hay que recordar que los elementos de que va a disponer el juzgador de instancia no van a ser generalmente suficientes para acertar a declarar el carácter abusivo de una o varias cláusulas en que se funde la deuda objeto de reclamación. Es por ello que en el escrito de oposición el deudor podrá plantear nuevamente esta cuestión (otra cosa es el trámite que deba darse a esta oposición cuando la cuantía no exceda de la del verbal pero por la materia corresponda su tramitación por el juicio ordinario).

    Es más, en relación con esta afirmación, hay que llamar la atención sobre una advertencia que se contiene en la Exposición de Motivos de esta Ley (en el expositivo V), cuando advierte que el auto que dicte el juez en el proceso monitorio pronunciándose sobre la existencia o no de las cláusulas abusivas no produce efectos de cosa juzgada. Por tanto, esto significa que aun cuando el juez estime que no existen cláusulas abusivas, no sólo se podrá volver a plantear por el deudor esta cuestión en su escrito de oposición sino que, aun cuando el deudor no compareciese y derivase el proceso en una ejecución forzosa, el ejecutado podría volver a plantear esta cuestión en sede ejecutiva o, incluso, en un nuevo proceso declarativo como demandante.

    Para terminar con el análisis de este apartado, debe hacerse referencia al régimen transitorio que se prevé para estas modificaciones; así, hay que acudir a la Disposición transitoria segunda. En su número 1º señala algo evidente y es que “las modificaciones del artículo 815 y del apartado 1 del 552, último párrafo, serán de aplicación a los procesos monitorios y de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de esta Ley”. Ahora bien, en cuanto a los “procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley serán suspendidos por el secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al juez quien, si apreciase que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes y resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el juez no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así, procediendo el secretario judicial a alzar la suspensión acordada y a ordenar la continuación del procedimiento”. Por lo tanto, la suspensión del proceso se acordará con independencia del momento en que se encuentre siempre y cuando no se hubiera notificado a las partes el decreto “dando por terminado el proceso monitorio” (art. 818.2 de la LEC).

VICTORIA PICATOSTE BOBILLO

[———————————————-notas a pie de página——————————————-]

1 Aparte de las que se analizan en este comentario, también se introduce una breve modificación en el apartado 1 del artículo 816, “que queda redactado del siguiente modo:

«1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley (la negrita es mía).»”

2 Sucede lo mismo en relación con el proceso cambiario, modificándose el artículo 826 de la LEC, “que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 826. Sustanciación de la oposición cambiaria.

Presentado por el deudor escrito de oposición, el secretario judicial dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes para el juicio verbal.

Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. .

Cuando se acuerde la celebración de vista, si no compareciere el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo anterior. Si no compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición.»”.

3 Cfr. Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, M., “El control de oficio de las cláusulas abusivas. El juez nacional como garante de la protección del consumidor”, en la Revista de Derecho de la Unión Europea. Madrid ISSN 1695-1085. nº 26 – enero-junio 2014,págs. 313-328 (puede consultarse en este enlace: http://revistas.uned.es/index.php/REDUE/article/download/12619/11820). Tambiñen sobre las dificultades de conciliar este mandato del TJUE con los principios procesales civiles, cfr. Carballo Hidalgo, M., “El control de oficio de la nulidad de las cláusulas de sumisión expresa en la contratación con consumidores”, en: http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=276.

INFORME LEC: 3- Modificaciones en la intervención provocada y acumulación de procesos

Avogados_Novos
10 Novembro, 2015

VERSIÓN PDF

    La reforma operada en la L.E.C., en vigor desde el 7 de Octubre de 2.015, introduce modificaciones en la regulación del juicio verbal, en las que se destaca la introducción de la contestación escrita, la cual deberá presentarse en el plazo de diez días.

       En relación directa a ello, se insertan las consecuentes modificaciones en los artículos en los que se hace mención del procedimiento verbal, siendo ésta la única causa del cambio de su redacción.

        En dicho sentido se modifica el artículo 14 de la L.E.C., dispuesto para aquellos casos en los que la intervención de un tercero viene provocada por su llamada al proceso por la parte demandante o por la parte demandada. Regulado en el Capítulo II, Título I, Libro I, y bajo la rúbrica “De la pluralidad de partes”,  que contempla diversas instituciones (litisconsorcio, intervención voluntaria, INTERVENCIÓN PROVOCADA y supuestos especiales de intervención en procesos de consumidores y usuarios) relativas a la participación sobrevenida de varias partes en el proceso.

Desde el 04/05/2010 hasta 06/10/2015

Artículo 14 Intervención provocada

1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.

Véase artículo 1834 Código Civil.

2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1.ª El demandado solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, al menos cinco días antes de la vista.

2.ª El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda o la suspensión del acto de juicio caso de que fuera verbal y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que proceda.

3.ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda. Si se tratase de un juicio verbal y el Tribunal hubiera estimado la solicitud, el Secretario judicial hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al proceso.

4.ª Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18.

5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales del artículo 394 de esta ley.

Número 2 del artículo 14 redactado por el apartado dos del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).

Vigencia: 4 mayo 2010

Desde el 07/10/2015

Artículo 14 Intervención provocada

1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.

Véase artículo 1834 Código Civil.

2.Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:

1.ª El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda.

2.ª El secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda con efectos desde el día en que se presentó la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el tribunal mediante auto lo que proceda.

3.ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.

4.ª Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18.

5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios generales del artículo 394.

Número 2 del artículo 14 redactado por el apartado uno del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).

Vigencia: 7 octubre 2015.

Ocurre lo mismo con los artículos referentes a la ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y PROCESOS, regulados en la Sección primera del Capítulo II, del Título III de la L.E.C., cuyas modificaciones tienen como única razón la mentada modificación en el procedimiento verbal.

Desde el 04/05/2010 hasta 06/10/2015

Artículo 77 Procesos acumulables

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo.

Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el Tribunal en el auto por el que acuerde la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de admisión de la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario.

Número 1 del artículo 77 redactado por el apartado treinta y uno del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010

2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.

3. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la Ley carácter inderogable para las partes.

4. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que éstos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 de esta Ley.

Desde el 07/10/2015

Artículo 77 Procesos acumulables

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta Ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo.

Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal en el auto por el que acuerde la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de contestación a la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario.

Número 1 del artículo 77 redactado por el apartado diez del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2015

2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.

3. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la Ley carácter inderogable para las partes.

4. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que éstos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 de esta Ley.

 Desde el 04/05/2010 hasta 06/10/2015         

Artículo 80 Acumulación de procesos en juicio verbal

1. En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas de la sección siguiente. De no haberse formulado antes, la solicitud de acumulación se hará en el acto de la vista, en forma oral.

En este caso, las demás partes que asistan al acto manifestarán, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la procedencia o no de la acumulación solicitada y se resolverá sobre ella en la misma vista.

2. Cuando la acumulación fuera promovida de oficio, el Tribunal, si no lo hubiera realizado antes conforme a lo previsto en la siguiente Sección, oirá a las partes y resolverá conforme a lo dispuesto en el párrafo que antecede.

Número 2 del artículo 80 redactado por el apartado treinta y cuatro del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010

Desde el 07/10/2015

Artículo 80 Acumulación de procesos en el juicio verbal

En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regulará por las normas de la Sección siguiente.

Artículo 80 redactado por el apartado once del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2015

MARÍA AMALIA PIÑEIRO CARRASCAL

INFORME LEC: 2- La Tasación de Costas y el I.V.A.

Avogados_Novos
4 Novembro, 2015

VERSIÓN PDF

   Un tema hasta ahora recurrente en las discusiones jurídicas y en la jurisprudencia ha sido la aplicación del IVA en las costas procesales, que venía a ser una suerte de ruleta rusa donde tenías que explicarle a tu cliente “pues según lo que salga veremos si el IVA de mi factura te lo meriendas tu o la parte contraria” lo cual no es de recibo y desde luego llevaba a los clientes a una inseguridad, que dependiendo de la cuantía del procedimiento podía ser más o menos considerable.

      La nueva reforma de la Ley 42/2015, de 5 de Octubre, de reforma de la ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, incluye la oportuna modificación y unificación de este criterio absolutamente caprichoso hasta la fecha:

       La nueva redacción del apartado 2 del artículo 243 es la siguiente:

«2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.

Tampoco serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las Oficinas judiciales.

El secretario judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394.»

   En su último párrafo precisa que: “en las tasaciones de costas los honorarios de abogados y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. El referido impuesto sobre el valor añadido no se computara a efectos del apartado 3 del art 394”.

    Dicho artículo reza: “Cuando en aplicación del apartado 1 de este articulo, se impusieren las costas al litigante vencido, este solo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad que no exceda de la tercera parte del proceso, por cada uno de los litigantes que hubiere obtenido tal pronunciamiento ; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros , salvo que en razón de la complejidad del asunto, el tribunal estime otra cosa.”

   La reforma del art. 243.2 excluye el computo del IVA dentro de estas cuantías, por lo que a mi entender, el límite de un tercio de condena en costas sobre la cuantía del proceso y al límite de la cuantía de los 18.000 euros de las pretensiones inestimables se verán incrementadas por las cuantías de IVA con las que estén grabadas las costas del proceso.

    Conforme con todo lo anterior el Un tema hasta ahora recurrente en las discusiones jurídicas y en la jurisprudencia ha sido la aplicación del IVA en las costas procesales, que venía a ser una suerte de ruleta rusa donde tenías que explicarle a tu cliente “pues según lo que salga veremos si el IVA de mi factura te lo meriendas tu o la parte contraria” lo cual no es de recibo y desde luego llevaba a los clientes a una inseguridad, que dependiendo de la cuantía del procedimiento podía ser más o menos considerable.

   La nueva reforma de la Ley 42/2015 legislador a decidido simplificar y unificar criterios, que bajo mi humilde punto de vista es un acierto, la disparidad de criterios nos arrastra a la inseguridad jurídica, que finalmente quien la sufre es el ciudadano, supuestamente el destinatario de la protección jurídica.

BERTA RAMÓN PERUJO

INFORME LEC: 1-Modificación del plazo de prescripción para acciones personales y régimen transitorio

Avogados_Novos
3 Novembro, 2015

VERSIÓN PDF

   Antes de nada, no puedo dejar de mostrar mi extrañeza al comprobar que la revisión de esta figura tan importante como es la prescripción se hace a modo de apéndice de una reforma de la Ley procesal civil. Mi estupefacción va in crescendo cuando la Exposición de Motivos de la Ley 42/2015 ya advierte que esta reforma no es sino “una primera actualización del régimen de la prescripción que contiene el Código Civil, cuestión de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos”. Es decir, que esto va por fascículos, como si de una revista se tratara. Cabe preguntarse, entonces, si más adelante se atreverá el legislador a abordar otras cuestiones relativas a esta materia como el estatuto de la interrupción que, tal y como ha denunciado la doctrina, parece que no se aviene realmente a la ratio iuris de la institución.

   La Exposición de Motivos continúa explicando que “a partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años”. Esta advertencia se plasma en la Disposición final primera de la Ley 42/2015, señalando que el artículo 1964 del Código Civil queda redactado como sigue:

1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

  La modificación más notable, en efecto, es la previsión de un plazo de prescripción bastante más breve que el que regía hasta ahora de 15 años. El plazo de 5 años debe estimarse adecuado y suficiente, siendo de hecho esta la tendencia tanto de los textos de unificación del Derecho europeo de obligaciones como en diversas Directivas comunitarias dictadas en esta misma materia.

  En cuanto al díes a quo, no se modifica, sigue siendo el mismo criterio objetivo que regía anteriormente como es el de la posibilidad legal de ejercitar la acción. Esto, por tanto, no merece especial atención pues no supone una novedad.

  Ahora bien, en lo que sí conviene detenerse es en referencia última que se contiene en la nueva redacción del artículo 1964.2 del CC:

En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

   Las obligaciones continuadas serían aquellas obligaciones de tracto sucesivo que tienen por objeto una prestación duradera y continuada en el tiempo. Es cierto que en esta categoría estarían incluidas prácticamente todas las obligaciones de no hacer, pero a mi juicio esto no justifica (precisamente porque es innecesario) limitar esta declaración a éstas y a las obligaciones de hacer.

   En cualquier caso, no solo las obligaciones de dar son las más habituales en el tráfico jurídico sino que prácticamente todas las acciones del ordenamiento a las que se aplica habitualmente esta regla del artículo 1964 del CC (esto es, acciones personales que no tuvieran otro plazo de prescripción previsto legalmente) van a ser acciones que tienen por objeto habitualmente obligaciones de dar .

   Para terminar la referencia a esta cuestión, la Exposición de Motivos subraya las virtudes de la reforma propuesta diciendo que “la disposición transitoria relativa a esta materia permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años”. La Disposición transitoria quinta, así, dice que “el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”. Este precepto señala lo siguiente:

La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

   Es decir, ¿tabula rasa?, ¿borrón y cuanta nueva? No exactamente: si a la entrada en vigor de esta Ley quedan dos años para que prescriba la acción, seguirán quedando dos años para accionar; si faltan tres, cuatro y cinco, nada cambiará. Eso sí, todas las deudas que a partir de la entrada en vigor de esta norma tengan un plazo de prescripción de 6 años o más, quedarán sometidas al nuevo plazo de 5 años contados desde la fecha de su entrada en vigor.

   Como conclusión cabe decir que hay un doble motivo de celebración: de un lado, la reducción del plazo de prescripción de 15 años a 5 resulta razonable y acorde a los tiempos actuales y, de otra parte, el hecho de que no cuajase finalmente la reforma del artículo 1973 del Código Civil, sobre el régimen de interrupción de la prescripción, que se preveía en el Proyecto, con la finalidad, se explicaba en la Exposición de Motivos, de que “las reclamaciones extrajudiciales sucesivas puedan demorar el plazo legal de prescripción”. En efecto, en el número 2 de la Disposición final primera del Proyecto se establecía:

Se modifica el artículo 1973, que queda redactado del siguiente modo: «Artículo 1973. La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. El plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento.»”.

   Es decir, que si pasados 4 años del plazo de prescripción, se reclama extrajudicialmente la deuda pero no se interpone la demanda en el año siguiente la acción prescribe. Como se puede observar, esta regla no se cohonesta demasiado con la debida seguridad jurídica (que además es uno de los valores que pretende asegurarse a través del instituto de la prescripción).

  Como crítica negativa puede subrayarse el hecho de acometer esta reforma por vía de una Disposición final de una ley procesal y en segundo término se echa de menos que el legislador no haya sido más ambicioso a la hora de enfrentarse a ella, pues hubiera sido deseable revisar todo el régimen jurídico regulador de la prescripción.

VICTORIA PICATOSTE BOBILLO