ÚNETE


SI DEXESAS FORMAR PARTE DA NOSA AGRUPACIÓN CUBRE O FORMULARIO SEGUINTE:

Pero antes de cubrir o formulario, debemoste informar do seguinte:

Os datos que che pedimos son os extrictamente necesarios para darte de alta na agrupación e comprobar que cumpres os requisitos: ( menos de 10 de exercicio ou menor de 40 anos , e colexiad@ no ICAVigo)

Responsable dos datos:

*Identidad: COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO – CIF: Q3663003F
*Dirección Postal: EDIFICIO PLAZA DE AMERICA Nº 2-1º, 36211, VIGO
*Teléfono: 986208111
*Correo electrónico: COLEXIO@ICAVIGO.ORG

E nos non cederemos os datos a ningún tercero.