Termos e Condicións

Aviso Legal

1.- OBXECTO

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumplimento as obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todo-los usuarios do sitio web respecto as condicións do uso do sitio web.

Toda persona que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observancia e cumplimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calesqueira outras disposicións legais que foran de aplicación.

O prestador se reserva o dereito a modificar calquer tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

2.-RESPONSABILIDADE

O prestador eximese de calqueira tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos archivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz sua transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso empregaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calqueira contenido que puidera contravir á lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en colecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados por calqueira medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. No obstante, e en cumplimento do disposto nos arts. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todo-los usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada, o no seu caso bloqueo, de todos aqueles contidos que puideran afectar o contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible de esta clasificación, prégase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web revisouse e probouse para que funcione correctamente. En principio, pode garantizarse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ó día. Sen embargo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza mayor, catástrofes naturaies, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

3.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

O prestador atópase comprometido co  cumplimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garantiza o cumplimiento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenrolo da LOPD.

O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando aos usuarios respecto aos seguintes aspectos:

– Datos do Responsable do tratamento.

– Datos tratados.

– Finalidade do tratamento.

– Obligatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.

– Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

4.-PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluindo a título enunciativo pero non limitativo a sua programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os diseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador, ou no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todo-los artigos publicados por este sitio web atopánse baixo a seguiente licenza de Creative commons 

CCRecoñecemento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): Non se permite un uso comercial da obra orixinal nin das posibles obras derivadas, a distribución das cales débese facer coa licencia igual a que regula a obra orixinal.

En canto ao recoñecemento, será preciso indicar que o artigo foi publicado previamente en AvogadosNovos.gal, e indicar o nome do autor do artigo que se atopa ao final do mesmo, de non aparecer ningún nome, o autor do mesmo sera Avogados Novos Vigo.

Respecto ao dereito de Cita, esta agrupación  esta en contra da reforma da ley de propiedade intelectual acerca da compensación por cita, a coñecida como Tasa Google, polo que en ningún momento reclamarase ningunha cantidade por citar ou compartir os artigos sempre que se faga cumplindo a licenza de Creative Commons.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, calquer uso fora dos indicados pola licenza Creative Commons e non autorizado previamente polo prestador sera considerado un incumplimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de cualquer posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador recoñece a favor dos titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando sua sola mención ou aparición no el sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar cualqueira tipo de observación respecto a posibles incumplimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre cualqueira dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de toda-las controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenroladas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todo-los conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Juzgados e Tribunais de Vigo (España).

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE COOKIES.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra politica de cookies consistente en cumplir con las obligaciones previstas en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, tras su modificación por el Real Decreto ley 13/2012, de 30 de marzo, más información aqui ACEPTAR

Aviso de cookies